Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för att du som har funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS kompletterar andra lagar och är en så kallad rättighetslag. Det betyder att du i domstol kan kräva de rättigheter som finns i lagen.

Vem kan söka stöd enligt LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Olika stödformer enligt LSS

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
  Vår insats är ett komplement till sjukvårdens rehabilitering och habilitering. Du får stöd av personer med särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder.
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
  Våra medarbetare från avlösarservice avlöser dig i ditt eget hem, tjänsten kan användas dygnet runt och alla dagar.
 6. Korttidsvård utanför hemmet
  Korttidsvård i korttidsboendet Balder eller i en stödfamilj kan ge dig rekreation och miljöombyte, och dina anhöriga avlösning. Korttidsvård kan vara regelbunden och planerad eller användas akut när din familj behöver avlastning. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla dagar.
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Du som har barn med funktionshinder kan ansöka om korttidstillsyn före och efter skoldagen och under skollov, för skolungdom över 12 år. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen via kundtjänst.
 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Boende för vuxna med funktionsnedsättning (bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad)
 10. Daglig verksamhet

Avgifter

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria, men mat, resor och fritidsaktiviteter betalar du själv.

Individuell plan

Om du får en insats enligt LSS beviljad upprättar vi en individuell plan med beslutade och planerade insatser, tillsammans med dig.

Stöd enligt Socialtjänstlagen

Om du har funktionshinder kan du även ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen. Kontakta kundtjänst för mer information.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontakt med hand­läggare samt frågor om vård & omsorg

mån - tor 7.30 - 16.30
fre 7.30 - 16.00
0270-756 56, e-post.

Handläggare & chefer LSS

Kontaktuppgifter

Hjälp oss att bli bättre

Lämna din synpunkt här

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter