Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Värderingar

Utifrån ett humanvetenskapligt synsätt försöker vi att förstå syftet och meningen med enskilda handlingar i stället för att förklara beteenden som en följd av en biologisk defekt.

Enbart genom vår hållning till varandra bidrar vi till att ge varandras värld dess gestalt. Vilken omfattning och färg den andres värld får för honom själv, är jag med om att bestämma genom min hål-lning till honom. Jag bidrar till att göra den vid eller snäv, ljus eller mörk, skiftande eller enformig – och inte minst bidrar jag till att göra den hotande eller trygg. Inte genom teorier eller åskåd-ningar utan genom min blotta hållning. Därför finns det ett outtalat, så att säga anonymt krav på oss om att ta vara på det liv som tilliten lägger i vår hand.

Lögstrup, K. E. 1994: Det etiska kravet. Göteborg:Daidalos, sid 51-52

Strategi för att uppnå visionen:

  • Börja använda ett yrkesspråk som svarar an mot våra värderingar, ett ”livsförståelsens språk”
  • Fortsätta minska hierarkier och stärka självstyrandet i arbetslagen så att deltagarnas önskemål kan verkställas enkelt och obyråkratiskt
  • Inspirera personal att följa forskning och vetenskaplig debatt.

Söderhamns kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Söderhamns Dagliga Verksamheter
Nygatan 9
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-755 90
asn@soderhamn.se

Tf Verksamhetschef

Anna-Lena Svedberg
Tel 0270-752 65

Enhetschef

Daniel Caldeman
Tel 0270-752 73

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter