Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ansöka om god man

Du som är myndig, det vill säga över 18 år, och på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen och som inte kan få hjälp på något annat sätt, kan ansöka om god man. Även dina närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man till dig.

Ett godmanskap är frivilligt och du precis som dina anhöriga kan föreslå en person som god man, annars föreslår överförmyndarnämnden en person.

Den som får god man har kvar sin rättshandlingsförmåga och ska i vissa fall ge sitt samtycke till att god man genomför rättshandlingar.

Ansökan skickas till tingsrätten som är den domstol som fattar beslut om vem som kan få god man, tingsrätten fattar även beslut om ett godmanskap ska upphöra.

Ett alternativ till god man är att ge en anhörig eller annan person fullmakt att företräda dig för samma uppgifter som en god man kan ha. För den person som har behov av god man men på grund av sjukdom inte kan ge sitt samtycke så krävs ett läkarintyg som styrker behovet, innan ett sådant beslut fattas ska anhöriga få tillfälle att yttra sig om beslutet.

Ansökan kan göras av:

  • Den som har behov av god man eller förvaltare
  • Överförmyndarnämnden
  • Make/maka/sambo och närmaste släktingar
  • Tingsrätten (kan ta upp frågan om god man på eget initiativ)

När en god man behövs

För att få en god man måste du behöva hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Om du kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt kan du inte få god man. I vissa fall kanske ditt behov till exempel kan lösas genom fullmakt. Däremot kan du beviljas en god man vid en enstaka händelse, till exempel för att bevaka din rätt i ett dödsbo eller när du ska sälja en fastighet.

 

När det inte är tillräckligt med god man kan en förvaltare utses.

Till skillnad från god manskap är förvaltarskap en tvångsåtgärd som kan vidtas när du inte har förmåga att ta hand om dig själv eller det du äger. Det innebär att förvaltaren inte behöver ditt samtycke för att genomföra sitt uppdrag.

En annan skillnad är att den som får förvaltare i princip förlorar sin rättshandlingsförmåga och till exempel inte kan ta ut pengar från bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

 

Hur god man och förvaltare utses

I normala fall anmäls behovet av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden genom en social utredning och ett läkarintyg.

En anhörig eller någon annan du känner kan bli din gode man. Om du inte själv föreslår någon person, föreslår överförmyndarnämnden en. Du får då träffa den gode mannen och godkänna honom eller henne. Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ge ditt samtycke, får dina anhöriga tycka till om saken.

Det slutliga beslutet om godmanskapet eller förvaltarskap fattas av tingsrätten.

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter