Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

 Arvode till god man och förvaltare

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt och till stor del ideellt uppdrag som ger rätt till ett visst arvode. Den som har förordnats till god man eller förvaltare har rätt till arvode för uppdraget. Överförmyndarnämnden beslutar om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet. Nämndens beslut kan överklagas till Tingsrätten.

Vem betalar arvodet?

Enligt huvudregeln ska den som har god man eller förvaltare (huvudmannen) betala för arvodet. En förutsättning för att den som har god man eller förvaltare ska vara skyldig att betala arvodet är att han eller hon, för det år arvodet avser, har beskattningsbara inkomster som överstiger 2,65 x prisbasbelopp eller tillgångar som överstiger två prisbasbelopp. Annars betalar kommunen hela eller delar av arvodet.

Arvodet utbetalas en gång om år.

Hur beräknas arvodet?

Arvodets storlek utgår från prisbasbeloppet:

  • Arvodet för att förvalta egendom är 12 procent av prisbasbeloppet
  • Arvodet för att bevaka rätt är 5 procent av prisbasbeloppet
  • Arvodet för att sörja för person är 5 procent av prisbasbeloppet
  • Kostnadsersättning upp till 2 procent av prisbasbeloppet
  • Bilersättning utgår för resor som utförs inom uppdraget
  • Vid nytt uppdrag utgår ett startarvode på 1500 kr

Extra arvode

Extra arvode kan betalas ut om du utför uppgifter som normalt inte omfattas av uppdraget. Det avser ofta händelser av engångskaraktär. Som ställföreträdare ska du i första och främst anlita anhöriga och andra aktörer vid till exempel husförsäljning men det kan ändå innebära extra uppgifter från dig som god man eller förvaltare.

Uppgifterna ska redovisas i redogörelsen som lämnas in före 1 mars i samband med årsräkningen. 

Söderhamns kommun

Överförmyndarenheten
Förvaltningshuset
Västra Storgatan 16
826 80 Söderhamn
E-post ofn@soderhamn.se
Fax 0270 - 190 11

Telefon 0270- 75 000
Mån - tor kl 10.00 - 12.00

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter