Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

God man för ensamkommande barn

Om ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen utses en god man till barnet. Här hittar du information om ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn.

Du som är god man har samma juridiska ställning som en förälder och ska företräda barnet i ekonomiska och personliga angelägenheter.

Som god man för ensamkommande barn kan du till exempel få ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt.

Om eller när barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden ansöka hos tingsrätten om en särskilt förordnad vårdnadshavare. När barnet fått en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör ditt uppdrag som god man.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Som god man för ensamkommande barn är det viktigt att du känner till vad som är ditt ansvar och vilket ansvar som faller på barnets boende. Det är också viktigt att du känner till hur ansvaret fördelar sig mellan de myndigheter som barnet kommer i kontakt med.

Överförmyndarenheten

Rådhuset
Oxtorgsgatan 19

E-post ofn@soderhamn.se
Fax 0270 - 190 11

Telefon 0270- 75 000
Mån - tor kl 10.00 - 12.00

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter