Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Överförmyndarenheten

Överförmyndarenheten är överförmyndarnämndens förvaltning med anställd personal. Vi kan svara på frågor om god man, förvaltare och förmynderskap.   

Om en person på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person kan den personen ha rätt till att ställföreträdare utses.

Det är tingsrätten som beslutar om vem som har rätt till ställföreträdare och överförmyndarenheten är den administrativa förvaltning som på uppdrag av tingsrätten utreder dessa ärenden. 

Föräldrar är förmyndare till sina barn till dess att de fyller 18 år. När en omyndig har betydande tillgångar ska förvaltningen av dessa stå under överförmyndarnämndens kontroll.

Överförmyndarnämnden har tillsynsansvar och kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare genomför sina uppdrag enligt föräldrabalken (FB) som är den lag som reglerar uppdragen.

Överförmyndarnämnden är skyldig att erbjuda gode män och förvaltare utbildning och har service- och upplysningsskyldighet enligt förvaltningslagen (FL).

Du kan klaga hos länsstyrelsen

Länsstyrelsen Dalarna har tillsyn över överförmyndarverksamheten. Det innebär att länsstyrelsen med jämna mellanrum gör inspektioner hos oss och kan även granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten.

Om du vill framföra klagomål på en överförmyndare eller överförmyndarnämnden kan du vända dig till Länsstyrelsen Dalarna.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Överförmyndarenheten

Rådhuset
Oxtorgsgatan 19

E-post ofn@soderhamn.se
Fax 0270 - 190 11

Telefon 0270- 75 000
Mån - tor kl 10.00 - 12.00

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-06

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter