Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kundval inom hemtjänst

Söderhamns kommun har kundval för dig som är beviljad tvätt och städ via hemtjänsten. Du kan välja bland ett antal godkända utförare som du vill ska utföra dina tvätt och städinsatser.

Kundval

Söderhamns kommun erbjuder kundval för dig som är beviljad tvätt och städ via hemtjänsten.

 • Du kan välja vilken av våra godkända utförare som ska utföra dina tvätt- och/eller städinsatser.
 • Du kan endast välja utförare för tvätt- och städinsatser (kommunen utför omvårdnadsinsatser inom gällande kundval).
 • Om du vill kan du välja olika utförare för dessa båda insatser.
 • Ditt val gäller endast utförare, det vill säga företag eller organisation. Du kan inte välja en speciell person.
 • Din handläggare kan ge mer information om kundval, ring kundtjänst/Omvårdnad Direkt för kontakt.

Godkända utförare

Följande utförare gäller under perioden 2017-04-01 - 2018-03-31 (eller tills nytt kundval träder i kraft, tidigast den 1 maj) för dig som är beviljad tvätt och/eller städ via hemtjänsten.

 • Söderhamns kommun
 • Helsinge Trivseltjänster/Pinass Fast Food AB
 • AB Nyckelpigans hemservice
 • Ugglans hemhjälp AB
 • Östanbo städ AB

Information till dig som vill bli utförare för att levera hemtjänst

Trygghet för dig

Alla hemtjänstutförare måste följa samma regler, lagar och riktlinjer. Söderhamns kommun granskar privata företag innan de blir godkända för att utföra hemtjänst. Vi följer även upp verksamheter regelbundet. Alla medarbetare har tystnadsplikt och ska kunna legitimera sig.

Lag om valfrihetssystem (LOV)

Lag om valfrihetssystem (LOV) är ett verktyg för att erbjuda kundval inom vård och omsorg. Det är inte någon priskonkurrens mellan utförare. Du väljer själv vilken utförare du vill ha.

Utökat kundval 2018

Under 2018 inför vi utökat kundval enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), som även omfattar omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten. Den första omgången leverantörer blir valbara för dig som kund tidigast från den 1 maj. Du kommer att kunna välja olika utförare för omvårdnad och/eller service, men inte dela upp insatserna inom omvårdnad respektive service på flera utförare.

Dessa insatser omfattas av utökat kundval:

 • Serviceinsatser (tvätt och städ)
 • Personlig omvårdnad (t ex av- och påklädning, personlig hygien)
 • Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter
 • Hjälp och stöd vid måltider
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser av medarbetare inom omvårdnad efter delegation/instruktion från arbetsterapeut eller sjuksköterska
 • Promenader och ledsagning till exempel till sjukhus, hälsocentral, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter
 • Avlösning i hemmet

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontakt med hand­läggare frågor om vård & omsorg

Omvårdnad Direkt (kundtjänst)
mån - tor 7.3
0 - 16.30
fre 7.30 - 16.00

0270-756 56, e-post.

Hemtjänstområden och handläggare

Hjälp oss att bli bättre

Lämna din synpunkt här

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter