Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Äldre i Söderhamn känner trygghet och förtroende

Majoriteten äldre som har hemtjänst eller vård- och omsorgsboende i Söderhamns kommun känner trygghet och förtroende. Det visar Socialstyrelsens nationella undersökning om hur äldre upplever vård och omsorg.

Bemötandet i topp

När Socialstyrelsen presenterar resultaten från den årliga undersökningen ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” får Söderhamns kommun höga betyg.

- Vi har haft goda resultat inom områdena bemötande, trygghet och förtroende under flera år. Svaren visar att de fina omdömena håller i sig, både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende, berättar Helena Björk, som arbetar med kvalitetsutveckling som controller på omvårdnadsförvaltningen.

Flera av resultaten har förbättrats i år, bland annat upplever fler att de känner sig trygga och har förtroende för medarbetarna på sitt vård- och omsorgsboende.

Glädjande är också att fler uppger att de har fått plats på önskat vård- och omsorgsboende; 90% är nöjda i år jämfört med 85% 2016.

95% är nöjda med hemtjänsten

95% av de som besvarat enkäten är sammantaget nöjda med sin hemtjänst (rikssnittet är 89%). Äldre med hemtjänst är mest nöjda med att:

  • medarbetarna har ett bra bemötande (97% nöjda)
  • jag känner förtroende för medarbetarna (94% nöjda)
  • medarbetarna utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt (93% nöjda)
  • medarbetarna kommer på avtalad tid (91% nöjda)

81% nöjda med vård- och omsorgsboende

81% av de som besvarat enkäten uppger att de är sammantaget nöjda med sitt vård- och omsorgsboende (rikssnittet är 82%). Äldre i vård- och omsorgsboende är mest nöjda med att:

  • jag får ett bra bemötande av medarbetarna (92% nöjda)
  • jag känner mig trygg i mitt vård- och omsorgsboende (92% nöjda)
  • jag har lätt att få kontakt med medarbetarna vid behov (88% nöjda)
  • känner förtroende för medarbetarna (88% nöjda)
  • medarbetarna tar hänsyn till mina åsikter och önskemål (81% nöjda)

Så kan vi bli bättre

- Även om kommunens äldreomsorg får höga betyg inom många områden är det också viktigt för oss att studera resultat som är mindre positiva. De pekar ut våra förbättringsområden, menar Helena Björk.

Undersökningen visar exempelvis att många som bor i vård- och omsorgboende inte tycker att möjligheterna att komma utomhus är bra och inte i tillräcklig utsträckning kan påverka vilka tider de får hjälp.

Precis som föregående år visar undersökningen också att många äldre som har hemtjänst eller vård- och omsorgsboende känner ensamhet.

Om enkätundersökningen

I undersökningen ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” jämförs kvaliteten inom äldreomsorgen i hela Sverige. Undersökningen kartlägger hur äldre uppfattar äldreomsorgen och resultaten används för att utveckla och förbättra vård och omsorg av äldre.

I Söderhamn har alla över 66 år som bor i vård- och omsorgsboende eller har hjälp från hemtjänsten fått möjlighet att besvara enkätundersökningen. 273 personer i Söderhamn svarade på enkäten om hemtjänst (60,7% av de tillfrågade). 149 personer svarade på enkäten om vård- och omsorgsboenden (47,5% av de tillfrågade).

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter