Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
18 servicehusplatser på Åsen 3 och 5 på Åsgården ska avvecklas

18 servicehusplatser på Åsen 3 och 5 på Åsgården ska avvecklas.

Beslut om att avveckla servicehusplatser

Omvårdnadsnämnden vill börja avveckla servicehusplatser. Nämnden vill även ha underlag för hur projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende i gruppboendeform skulle kunna genomföras. Ett nytt boende är en förutsättning för att under kommande år kunna avveckla alla berörda servicehusplatser.

Som vi berättat tidigare finns ett uppdrag till omvårdnadsnämnden om att konvertera boendeplatser för äldre till trygghetsboenden och att skapa nya vård- och omsorgsboenden, i samverkan med bostadsföretag.

Nu har nämnden beslutat hur omställningsarbetet kan starta.

- Vi har boendeformer som inte stämmer med behoven. Det är en lång process att ställa om, där vi är beroende av flera andra aktörer. Vi behöver bland annat ett nytt vård- och omsorgsboende i gruppboendeform, innan vi kan avveckla alla servicehusplatser på de tre aktuella servicehusen, berättar omvårdnadsnämndens ordförande Katarina Hedberg (S).

Vill ha underlag för projektering av nytt boende

Omvårdnadsnämnden vill alltså skapa ett nytt vård- och omsorgsboende i gruppboendeform. Omvårdnadsförvaltningen och kultur- och samhällsserviceförvaltningen ska ta fram ekonomiska underlag, så att nämnden kan gå till kommunfullmäktige med förslag om att bevilja medel för att projektera ett nytt boende.

Ett nytt boende skulle bestå av flera mindre gruppbostäder för äldre med demenssjukdom. Det bör ligga i centrala Söderhamn, där antalet äldre och efterfrågan är störst.

Avveckling av servicehusplatser

Omvårdnadsnämnden beslutar att avveckla 18 servicehusplatser i Åsen 3 och 5 på Åsgårdens vård- och omsorgsboende. Efter semestern kommer verksamheten att titta på hur och när processen kan inledas. Alla berörda kunder behöver få en förnyad biståndsbedömning, sedan inleds en dialog med dig som är kund om var du kan erbjudas annat boende.

- Vi har fått en uppmaning från kommunfullmäktige om att komma i ekonomisk balans och vi behöver vidta åtgärder för det. En del i det är att påbörja avvecklingsprocessen, redan innan vi har ett nytt vård- och omsorgsboende. För att fortsätta omställningen och avveckla fler servicehus behöver ett nytt boende finnas på plats, menar Katarina Hedberg (S).

Under förutsättning att ett nytt vård- och omsorgsboende skapas får omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att även planera för att avveckla servicehusplatserna i vård- och omsorgsboendena Linden i Bergvik och Björkbacka i Ljusne. Den processen ligger alltså betydligt längre fram i tiden än Åsgården.

Skapa trygghetsboenden

Trygghetsbostäder (anpassade bostäder för personer över 70 år, med tillgång till hemtjänst) är en viktig nyckel för att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, innan de behöver vård- och omsorgsboende.

Omvårdnadsnämnden vill att kommunstyrelsen uppmanar fastighetsägarna Faxeholmen AB och kultur- och samhällsservicenämnden att utreda möjligheterna att omvandla servicehusdelen i fastigheterna Åsgården, Björkbacka och Linden till trygghetsboenden, när servicehusen är avvecklade.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter