Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Demensdagar ger inspiration och kunskap

En yngre person lägger handen på axlen på en äldre, Mostphotos

Risken av att drabbas av demens ökar med åldern. En stor andel av
de personer som bor i kommunens vård- och omsorgsboende har en demensdiagnos eller ett demensliknande beteende. Under tre dagar har omvårdnadsförvaltningen arrangerat Demensdagar och gett medarbetare kompetensutveckling inom kunskapsområdet.

Hörsalen på CFL (Centrum för flexibelt lärande) har under tre dagar fyllts till bredden av intresserade åhörare. Totalt har drygt 650 medarbetare inom omvårdnadsförvaltningen lyssnat på inspirerande föreläsningar. 
"Att cirka 80 % av alla våra medarbetare inom förvaltningen deltar är fantastiskt" menar Anna-Karin Eklund, förvaltningschef.

Föreläsarna är kända inom kunskapsområdet demensvård. 
Jane Lindell Ljunggren är initiativtagare och verksamhetschef för Hattstugan vård och utbildning AB. Dagny Vikström är leg. arbetsterapeut och har bland annat arbetat som demensvårdsutvecklare
i Luleå kommun, Kajsa Båkman arbetar som Silviasjuksköterska på Silviahemmet.

"Föreläsningarna har varit mycket givande och förmedlat arbetsmetoder och verktyg för att ge en god vård

och omsorg till personer med demenssjukdom. Vi har också fått bekräftelse och påminnelser av den kunskap vi redan har", säger Barbro Sahlin, enhetschef för kommunens dagverksamhet riktat till personer med demenssjukdom och initiativtagare till demensdagarna. Föreläsarna var imponerade av omvårdnadsförvaltningens personal. "En fantastisk publik som visar engagemang, det märks att ni jobbat mycket med de här frågorna" är den spontana reaktionen från både Dagny Vikström och Jane Lindell Ljunggren.

Fakta om demenssjukdom

En folksjukdom som blir vanligare
Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en demenssjukdom. De allra flesta är äldre, demens är sällsynt före medelåldern. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad.

Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 160 000 personer, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. År 2025 beräknas 180 000 personer ha en demenssjukdom, 2050 kan så många som 240 000 vara drabbade – om dagens befolkningsprognoser slår in och inget botemedel utvecklats till dess.

Vad är demens?
Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s k kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från närstående.

Söderhamns kommun

Omvårdnadsförvaltningen
826 80 Söderhamn
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter