Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Dina behov i centrum för omvårdnad

Söderhamns kommun har börjat införa ett nytt arbetssätt för dig som har äldreomsorg. Med individens behov i centrum (IBIC) kan vi tydligare beskriva dina behov och följa upp att våra insatser ger resultat. Vårt långsiktiga tänk väcker uppmärksamhet nationellt.

Individens behov i centrum (IBIC) ger dig som är kund större delaktighet och påverkansmöjlighet. Från hösten 2016 införs arbetssättet inom äldreomsorgen. Under 2017 införs IBIC även inom funktionshindersomsorgen.

- Vi arbetar för att du ska få hjälp och stöd utifrån dina individuella behov. Det är viktigt att du själv får vara med och lägga upp hur dina beviljade insatser ska genomföras, tillsammans med din kontaktman i äldreomsorgen, berättar Annabritta Bäremo som är en av kommunens processledare för individens behov i centrum (IBIC).

Klossdammens hemtjänst har börjat använda den nya genomförandeplanen. Den undersköterska som är kontaktman planerar utförande av beviljade insatser tillsammans med kund.

I Söderhamn gör även fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården sina bedömningar utifrån klassifikationssystemet ICF. Det förenklar samsynen mellan olika professioner.

Långsiktigt tänk väcker uppmärksamhet

Det är en långsiktig process som startat, för att börja sätta individens behov i centrum för insatserna.

-Våra kunder har nog inte märkt så mycket än. Arbetet utifrån individens behov i centrum och med ny genomförandeplan syns främst bland nya kunder i hemtjänsten. Befintliga kunder kommer att märka det vartefter vi gör uppföljningar och förändringar av insatser, menar Annabritta Bäremo.

I Söderhamns kommun har vi utbildat processledare inom ordinarie organisation och har en tydlig och långsiktig plan för införandet.

- Vi har blivit nationellt uppmärksammade för vårt helhetsgrepp; att vi utbildar och ger tydliga mandat till berörda medarbetare och förankrar IBIC på olika nivåer i organisationen, berättar Monica Roos, som är verksamhetschef för myndighetsenheten.

Andra kommuner har intresserat sig för hur Söderhamns kommun arbetar med IBIC. Vi har redan tagit emot flera studiebesök. Processledarna Elin Ljung och Annabritta Bäremo fick i mars 2017 vara med vid ett möte och informera ett antal stockholmskommuner om hur vi arbetar med att implementera arbetssättet IBIC.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-03-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter