Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Bild med tre personer från hemtjänstgruppen Humlan

Marie Andersson och Johan Lundkvist är laddade för projektet Sex, sju, åtta, liksom enhetschefen Susanne Wikström.

Hälsosatsning på Humlan – först i kommunen med ny driftsform

Det surrar friskt om hemtjänstenheten Humlan. Till hösten blir den kommunens första verksamhet som drivs i form av intraprenad, dessutom viks en del av arbetsdagen till hälsa, friskvård och utveckling.

Hemtjänstgruppen Humlan med ett 20-tal medarbetare laddar som bäst för ett lyft till hösten. Då ska gruppen som första verksamhet i Söderhamns kommun testa driftsformen intraprenad i ett pilotprojekt över tre år. Dessutom kommer gruppen att få möjligheten till 1,4 timmars hälsofrämjande aktiviteter varje dag, vikta för utveckling av det fysiska och psykosociala måendet.

Projektet heter Sex, sju, åtta och sexan står för antalet arbetstimmar per dag, sjuan för den tid (7,4 timmar/dag) man får betalt och åttan för det antal timmar som är pensionsgrundande. Alla medarbetare kommer att ha bibehållen lön.

- Humlan är rätt för det här, det är en väl fungerande verksamhet som får bra betyg av både medarbetare och brukare, säger projektledaren för Sex, sju, åtta, Ann-Berit Botngård.

En intraprenad inom offentlig sektor innebär här att kommunen står kvar som huvudman men att Humlan samtidigt får bestämma själv över till exempel ekonomin och hur verksamheten utformas.

För medarbetarna innebär det möjligheter till inflytande, kompetensutveckling och förtroende, plus möjlighet att satsa på den egna hälsan. För brukarna kommer minskade sjukskrivningstal på Humlan att förhoppningsvis innebära bättre kontinuitet och en mer välmående hemtjänstpersonal.

På Humlan är medarbetarna laddade. Alla är med på banan och har fått tycka till på vägen mot lansering av intraprenaden.

- Jättepositivt, det behövs en förändring. Vi är en bra grupp och ser fram emot det här, alla är med, säger undersköterskan Marie Andersson.

Intraprenaden och hälsosatsningen inom Humlan går hand i hand med arbetet som pågår för att komma till rätta med omvårdnadsförvaltningens tuffa ekonomiska utmaningar. Beslutet är taget, några saker återstår, sedan kan Humlan lyfta.

- Det känns spännande och otroligt utmanade att få sätta gång med att få utveckla hemtjänst Humlan med ett hälsotänk och intraprenad. Utveckla vidare den väg som vi på Humlan är på men vi behöver jobba mera med, engagemang, tillit och medborgarfokus. Jag är otroligt glad över att vi på Humlan får den här möjligheten, säger enhetschefen Susanne Wikström

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Enhetschef hemtjänst Humlan

Susanne Wikström
Tel 0270-758 25

Granskad/Uppdaterad: 2018-07-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter