Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Hemtjänst Linden 3 inför nya rutiner

Nu börjar hemtjänstgruppen Linden 3 arbeta enligt sina nya rutiner. Under sex veckor har gruppen lyfts ut från ordinarie verksamhet i en försöksverksamhet, för att kartlägga, analysera och förändra sitt arbetssätt.

Det här är den andra av Lindens tre arbetsgrupper som genomfört förändringsresan enligt Vanguardmetoden, tillsammans med handläggare, sjuksköterska, matdistribution, enhetschef, med flera.

Gruppen har kartlagt det dagliga arbetet och förutsättningar, intervjuat kunder och olika aktörer. Tillsammans har de skapat en bättre planering för att kunna utföra arbetet hos kunderna.

- Det är en ynnest att få vara med i försöksverksamhet i den här skalan, vi är ju först ut här i hemtjänst Linden. Vi blev besvikna när vår grupp fick avbryta processen efter ett par veckor, på grund av vikariebrist, men nu har vi rott hela processen i hamn, säger undersköterskan Kicki Olsson som arbetar i hemtjänstgruppen.

Kontinuitet viktigt för kunderna

Gruppen har intervjuat sina kunder om vad som är viktigt för dem och anhöriga. Några saker som framhålls som viktiga är kontinuitet i arbetet, att medarbetarna är glada, att de orkar lyssna och att de vet vad som ska utföras så att behoven tillgodoses. Det är livskvalitet att kunna bo kvar hemma och hemtjänsten blir en viktig del i många människors liv.

-Höjdpunkten idag är när hemtjänsten kommer och jag får bjuda på en glass, berättar en 90-årig man. Tack vare bra medarbetare i hemtjänsten har han kunnat bryta sin isolering och upprätthålla sin medicinering, för att bli en bättre och gladare farmorsfar.

Kartlagt förutsättningarna

Arbetsgruppen har delvis identifierat samma saker som kollegorna i hemtjänst Linden 2: Det är många roller som omger en person med hemtjänst (upp emot 29 aktörer runt en kund), det har varit onödigt mycket tid i bil och kunderna har fått träffa många olika medarbetare.

Hemtjänst Linden 3 utgår från Bergvik, men har sina kunder ute i samhällena Skog, Stråtjära och Holmsveden.

- Vi har ibland 3 mil ut till första kund. Tidigare har vi haft en hög arbetsbelastning. Jag har haft ansvar för upp emot tio personer, nu blir jag kontaktman för fyra. Vi har haft svårt att få ihop planeringen och ofta mött varandra i bil på väg åt olika håll, menar undersköterskan Kristina Persson som arbetar i gruppen.

Förändringar i arbetet

Några av de konkreta åtgärder som gruppen genomför är

  • Fördela kontaktmannaskapet bättre geografiskt, så varje medarbetare får ett lagom antal kunder och kan ta större ansvar i uppdraget som kontaktman.
  • Nytt grundschema med högre bemanningsgrad.
  • Starta en kvart tidigare på morgonen, för att gemensamt planera dagen utifrån brukarens behov.
  • Färre bilresor tack vare ny planering.
  • Gruppen återsamlas numera under dagen på Eklunda i Stråtjära för lunch och hantering av tvätt. Det blir närmare kunderna, kortare resor och mindre stress än att åka tillbaka ända till Bergvik.

Så hur känns det nu när hela arbetet är gjort?

- Det är skönt att vi är klara och att vi kan se förändring själva. Det har varit en jätterolig resa som kommer att göra vårt arbete bättre. Vi tänker mycket mer på processer nu. Vi ser olika slöserier och tänker att det där skulle vi kunna göra bättre, säger Kristina Persson.

Kunderna är centrala i det nya arbetssättet. Kunderna ska få vara delaktiga och aktiva i förändring och uppföljning. Under vintern har kommunens äldreomsorg infört arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC).

- Individens behov i centrum blir ett tydligt verktyg för att tillgodose kundens behov, avslutar Kristina Persson.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-03-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter