Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Lagändring berör asylsökande med avslag

Vuxna asylsökande som fått avslag på sin asylansökan och inte längre kan överklaga beslutet mister från den 1 juni 2016 rätten till dagersättning och boende i Sverige, om de inte har minderåriga barn.

Personer som berörs av lagändringen kan komma att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp. Socialtjänsten i Söderhamn har förberett sig på hur de ska tolka lagen och hantera situationen, enligt förvaltningschef Lena Wetterlind.

- Våra medarbetares styrka är att möta människor i svåra livssituationer, på så sätt är vi förberedda. Men det här är en helt ny lag som är överordnad socialtjänstlagen och den begränsar kommunens möjligheter att ge ekonomiskt stöd. De praktiska konsekvenserna av lagen får tiden utvisa, säger Lena Wetterlind.

Söderhamns kommun tillhör region Mitt inom Migrationsverket och är den region med flest asylsökande som berörs av lagändringen.

- Vi vet att ett 60-tal människor i vår kommun berörs just nu när lagen träder i kraft. Sen tillkommer individer vartefter de får besked om avslag på asylansökan, berättar kommunchef Margareta Högberg.

Viktigt med samsyn

På uppdrag av Hälsingerådet har förvaltningschef Lena Wetterlind tagit fram information och tolkning för socialtjänsten kring lagförändringen, som hon delgett sina kollegor i Gävleborg.

- Det är viktigt att vi följer de regler och lagar som gäller och inte tolkar förändringen på olika vis. När asylsökande söker bistånd eller bostad behöver vi veta att det finns ett LMA-kort så att de har rätt till hjälp från socialtjänsten.

Mer om lagändringen

Ändringen i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) innebär att en person förlorar rätten till bistånd om det finns ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga. Personen förlorar bland annat sin rätt till dagersättning och rätt att bo i ett asylboende som betalas av Migrationsverket.

- Ytterst har berörda personer rätt till akut nödhjälp via de insatser som Migrationsverket erbjudit, i form av en hemresa, berättar Lena Wetterlind.

Lagändringen gäller inte vuxna som bor tillsammans med barn som de är vårdnadshavare för. Ensamkommande barn under 18 år undantas också, liksom personer med överföringsbeslut enligt Dublinförordningen och personer i förvar.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-08-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter