Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Måltider med mervärden för äldre i Trönö/Norrala

Under ett år kommer trettio personer i området Trönö/Norrala att få ta del av en alternativ måltidtjänst. Maten lagas lokalt på Tempo i Vågbro och levereras varje dag av kommunens hemtjänst, istället för dagens lösning där maten levereras en gång i veckan.

Det nyskapande projektet tar ett helhetsgrepp om äldres måltidssituation, vilka faktorer och aktörer som spelar in och behovet hos de äldre.

De sociala faktorerna runt en måltid har en stor inverkan på livskvaliteten och kan medföra att äldre äter mer.

I och med att maten lagas lokalt får de äldre även en närmare kontaktväg och lättare att vara med och påverka.

Nya möjligheter för leverantören

Björn Celind äger Tempo i Vågbro. Han är glad över att ha vunnit avtalet och de möjligheter som det medför. Han tycker att det var roligt att lämna anbud då upphandlingen genomfördes på ett annorlunda sätt.
 
- Som anbudslämnare i upphandlingen fick vi själva beskriva hur vi ska lösa utmaningen runt en måltidstjänst och vilka mervärden vi kan tillföra de äldre, förklarar Björn Celind för Inköp Gävleborg.

Just mervärdena är en viktig del av upphandlingen. De sociala faktorerna runt en måltid har en stor inverkan på livskvaliteten och kan medföra att äldre äter mer.

- Det här kommer att bli jättebra för de äldre eftersom de kommer att erbjudas stora möjligheter att träffas och äta tillsammans. I samband med träffarna kommer vi också att anordna olika aktiviteter för de äldre, säger Björn Celind.

Nyskapande upphandling

Lösningen är framarbetad genom en förkommersiell upphandling, som genomförts av Inköp Gävleborg och Söderhamns kommun tillsammans med projektet Innovationsupphandling X. Den nya måltidslösningen kopplar även mervärden för de äldre till måltidssituationen.

I upphandlingen har offentliga aktörer samarbetat med leverantörer i en process av forskning och utveckling (FoU). Genom en informationsträff med utbildning har intresserade leverantörer kunnat gå igenom underlaget och ställa frågor innan de lämnat sina förslag.

Liknande projekt har genomförts i Ramsjö, med mycket positiva reaktioner från äldre, anhöriga, hemtjänst, politiker och tjänstemän i Ljusdals kommun.

Kommunen och Inköp Gävleborg är nöjda

Fredrik Bäckström är upphandlare på Inköp Gävleborg och ansvarig för pilotprojektet i Trönö/Norrala. Han tycker att hela arbetet har varit positivt. Framåtandan och viljan inom kommunen har varit energifylld och möjliggjort genomförandet av pilotprojektet.

Maria Lind (S) är vice ordförande för kommunstyrelsen i Söderhamns kommun. Hon tycker att projektet varit både spännande och lärorikt.

- Tankesättet i det här projektet är något som har påverkat mig och som även har inverkan på hur jag tänker i andra frågor som vi arbetar med i kommunen. Nu ska det bli spännande att följa processen ute i Trönö/Norrala och se vilka resultat det medför, säger Maria Lind (S).

Källa: Inköp Gävleborg

Upphandlingen har även uppmärksammats i Offentliga affärerlänk till annan webbplats

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter