Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Många är nöjda med äldreomsorgen!

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningar inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänst. Det är glädjande att konstatera att i Söderhamn är de allra flesta nöjda med den hjälp de får av kommunens äldreomsorg.

Personalens bemötande toppar resultaten i både hemtjänst och vård- och omsorgsboende

I vår kommun är en stor majoritet sammantaget nöjda med den hjälp de får från äldreomsorgen.

Hela 87 % uppger att de är sammantaget nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. (rikssnitt 83%) Personer som bor i vård- och omsorgs-boende är mest nöjda med att:

  • de får ett bra bemötande av personalen (97% nöjda)
  • känner sig trygga i sitt vård- och omsorgsboende (93 % nöjda)
  • känner förtroende för personalen (88 % nöjda)
  • är sammantaget nöjd med sitt vård- och omsorgsboende (87 % nöjda)
  • har lätt att få kontakt med personalen vid behov (87 % nöjda)

Hela 94 % uppger att de är sammantaget nöjda med hemtjänsten. (rikssnitt 89 %). Personer som får hjälp av hemtjänsten är mest nöjda
med att:

  • personalen har ett bra bemötande (99 % nöjda)
  • man är sammantaget nöjd med hemtjänsten (97 % nöjda)
  • personalen tar hänsyn till dina egna önskemål och åsikter (92% nöjda)
  • man känner förtroende för personalen (92 % nöjda)
  • personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt (92 % nöjda)

Mer om undersökningen

Syftet med undersökningen är att få en bra bild över hur nöjd eller missnöjd brukare är med den hjälp de får och vad som behöver förbättras.

I Söderhamn har samtliga personer som bor i vård- och omsorgsboende eller har hjälp från hemtjänsten fått möjlighet att besvara enkätundersökningen. Frågorna i undersökningen är många och handlar bland annat om hur maten smakar, hur de upplever omvårdnaden, vad de tycker om personalens bemötande, om de får bestämma hur hjälpen utförs och vad de tycker om ute- och innemiljön vid vård- och omsorgsboendena.

Resultat över rikssnitt i de flesta frågor...

I 16 av 20 frågor gällande vardagen i vård- och omsorgsboenden visar svaren att brukare i Söderhamn är mer nöjda än rikssnittet.
Det gäller bland annat för frågor rörande hur brukare trivs i sin lägenhet, om det är trivsamt i de gemensamma utrymmena och hur maten smakar.

I 14 av 18 frågor gällande hemtjänst visar svaren att brukare i Söderhamn är mer nöjd än rikssnittet.
Det gäller bland annat frågor rörande huruvida personalen kommer på avtalad tid, om personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras och om det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

….men flera förbättringsområden

Trots att de flesta resultaten per frågeområde ligger över rikssnittet finns det flera förbättringsområden. För att erbjuda brukare en ännu bättre vardag behöver kommunen självklart fortsätta arbeta med kvalitetsfrågor i äldreomsorgen. Trots att resultaten alltså ligger över riksnittet visar under-sökningen exempelvis att 32 % av brukare i vård- och omsorgboende inte är nöjda med de gemensamma utrymmena, 38 % tycker inte att de i tillräcklig utsträckning kan påverka vilka tider man får hjälp och 28 % är inte nöjda med trivseln vid måltiderna. En stor del av brukare inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden besväras av ensamhet.

Vi jobbar vidare

Resultatet av brukarundersökningen bryt ner till enhetsnivå. Varje enhet, dvs varje enskilt vård- och omsorgsboende eller hemtjänstområde, kommer att gå igenom vad de har anledning att känna sig stolta över och vad som behöver förbättras på just deras enhet.

Söderhamns kommun

Omvårdnadsförvaltningen
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Kontakt

Stefan Blomquist,
tf förvaltningschef
0270-752 49
070-652 04 94

Resultat socialstyrelsens Brukarundersökning 2015


HemtjänstPDF (pdf, 902.7 kB)
Vård- och omsorgsboendePDF (pdf, 918.5 kB)

Länk

Kvalitet i äldreomsorg

Granskad/Uppdaterad: 2017-04-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter