Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Många nöjda med bemötandet i äldreomsorgen

99% av de söderhamnare som besvarat Socialstyrelsens årliga brukarundersökning är nöjda med bemötandet i äldreomsorgen. Söderhamn ligger generellt högre än riket i övrigt, inom flera viktiga områden.

Bra betyg för Söderhamn

99% av de som besvarat enkäten är nöjda med bemötandet från kommunens medarbetare.

Hemtjänsten i Söderhamns kommun fick bra betyg inom flera viktiga områden.

Hela 95% av alla i Söderhamn som svarat på enkäten upplever att de är nöjda med hemtjänsten och att de känner förtroende för medarbetarna.

De tycker också att medarbetare kommer på avtalad och försöker ta hänsyn till de äldres egna åsikter och behov.

Inom områdena bemötande, trygghet, tillgänglighet och inflytande är Söderhamn något bättre än andra kommuner i Sverige.

Utvecklingsområden

Undersökningen visar också på en del utvecklingsområden inom hemtjänsten.

Exempel på ett utvecklingsområde är att kunna påverka vilka tider man får hjälp. Den frågan har bland annat fångats upp i det utvecklingsarbete gjorts inom hemtjänstområdet Linden, Väster 2, i Bergvik.

Där har medarbetarna annat intervjuat brukarna om hur de upplever sin hemtjänst och vilka förändringar de önskar. I det förändringsarbetet ses även personalkontinuiteten över, den har stor betydelse för våra brukare.

Mer om enkäten

Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? skickas till alla äldre över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt boende. I enkäten kan brukarna tycka till om kvaliteten på den omsorg de får.

I Söderhamn svarade 64% av de tillfrågade, huvuddelen av dem är 80 år eller äldre.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-12-05

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter