Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nytt arbetssätt gör hemgång från sjukhus tryggare

Den 1 oktober startar omvårdnadsförvaltningen projektet "Trygg Hemgång". Syftet är  att underlätta återgång till eget boende efter sjukhus- eller kottidsvård. Resultat från andra kommuner visar att komma hem till sin bostad och träna i sin hemmiljö gör att den enskilde snabbare återhämtar sig och får en ökad självständighet och livskvalitet.

Ibland är det svårt att veta hur det ska fungera efter hemkomst från sjukhus eller korttidsvård. Både den enskilde och dess anhöriga kan känna oro och osäkerhet för hur vardagliga bestyr ska fungera efter hemkomst.

Trygg Hemgång innebär att kommunen ger extra mycket stöd under de första dagarna hemma. Allt går ut på att den enskilde ska klara så mycket som möjligt själv, men få hjälp, tips och råd med det som man inte klarar. 
Efter ett par dagar hemma, när både den enskilde och Trygg Hemgångs-gruppen vet hur det fungerar, görs tillsammans med den enskilde en vård-planering. Då planeras vad man behöver hjälp och stöd med i fortsättningen.

Trygg Hemgång-gruppen

Carina Krantz, Åsa Mörtsell Ejefalk, Victoria Larsson, Susanne Salander och Helena Olsson kommer att arbeta i projektet som ska pågå 9-12 månader och därefter utvärderas. I gruppen finns en bra mix av erfarenhet och kompetens från kommunal korttidsvård, rehabilitering och hemtjänst. Projektledare är Helena Olsson som till vardags arbetar som arbetsterapeut.

Förhoppning om fortsättning efter projekttiden

Naturligtvis är förhoppningen att de positiva resultaten ska bli så tydliga att arbetssättet permanentas. Resultat från andra kommuner visar att komma hem till sin bostad och träna i sin hemmiljö gör att den enskilde snabbare återhämtar sig och får en ökad självständighet och livskvalitet.

Kontakt

Projektledare
Helena Olsson, 072-585 12 99

Informationsfolder

Trygg HemgångPDF (pdf)

Granskad/Uppdaterad: 2014-09-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter