Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nytt arbetssätt i hemtjänstgruppen Linden

Söderhamns kommun har under ett par år förberett organisationen inför att styra och utveckla verksamheter utifrån medborgarens fokus. Hemtjänstgruppen Linden är först ut att omforma sitt arbetssätt tillsammans med dig som är kund.

Under ett par år har vi arbetat med att formulera en förändrad styr- och ledningsfilosofi för hela kommunkoncernen. Det handlar om att omarbeta styrprinciper och att rusta ledare och chefer för att kunna coacha medarbetare till att utveckla verksamhet. Men det handlar framför allt om att utgå från medborgarens behov. Nu är vi redo för nästa steg.

Linden i Bergvik förändrar arbetssätt

Den 3 oktober startade kommunens första försöksverksamhet, där medarbetare arbetar aktivt tillsammans med kunder för att förändra arbetssätt. Först ut är hemtjänstgruppen Linden i Bergvik.

Medarbetarnas förväntningar är höga. Under de första dagarna har de insett hur omvälvande den här processen är och vad den kan ge. Bättre planering, sunt förnuft, en lugnare arbetsmiljö och mindre spilltid i bilen är några av vinsterna de anar. 

Under åtta veckor ersätts ordinarie medarbetare i hemtjänstgruppen Linden av vikarier. Medarbetarna utbildas i systemsyn och kommer att formulera nya arbetssätt i dialog med dig som har hemtjänst i Bergvik.

– Vi kommer att intervjua kunderna och fråga vad som är viktigt för dem. Sen tittar vi på hur vi levererar och kartlägger hela processen från handläggare till personal som agerar, säger kommunens verksamhetsutvecklare Ann-Berit Botngård i en intervju med helahälsingland.se

Metodiken har testats bland annat inom hemtjänsten i Sundsvall, men Söderhamns kommun tar ett unikt grepp genom intentionen att införa den i hela kommunkoncernen.

Ny syn på styrning och ledning

Vår styrning och ledning bygger på medborgarens fokus och på systemsyn.

Vi vill forma våra verksamheter utifrån dina behov och det som är värdeskapande för dig. Tanken är att hela organisationen ska fungera som ett system, där vi samarbetar över verksamhetsgränser för att lösa våra uppdrag. På så sätt kan vi undvika onödiga kostnader och skapa helhetslösningar med goda långsiktiga effekter.

Det är en lång process att styra om hela koncernens arbetssätt till att utgå från medborgarens fokus. Det är utmanande både för medarbetare och ledare att våga prova nya sätt att se och utföra sin verksamhet.

Dagens ekonomistyrning och uppföljning är inte anpassad för det nya sättet att tänka. En arbetsgrupp kommer att genomlysa hur vår ekonomistyrning kan ställas om för att möjliggöra att verksamhet utgår från värde och effekter för medborgare.

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter