Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nytt arbetstidsavtal från 1 december inom vård och omsorg

Från och med 1 december 2016 gäller det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser för omvårdnadspersonal inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Omvårdnadspersonal i flera förvaltningar berörs, men majoriteten arbetar inom omvårdnads-förvaltningen.

Under våren 2014 sa Kommunal upp det lokala arbetstidsavtalet, kallat ”FIA”. Sedan hösten 2015 har arbetet med att ta fram förslag på nytt lokalt avtal intensifierats.

Arbetet har bedrivits i projektform tillsammans med fackliga representanter och en partssammansatt arbetsgrupp har arbetat fram ett gemensamt förslag till nytt lokalt arbetstidsavtal.

Arbetsgivaren gjorde mindre justeringar i arbetsgruppens förslag och det avtalsförslag som lämnades till Kommunal innehöll såväl den relativt förmånliga mertidsersättningen som bibehållen påverkansmöjlighet i schemaläggning och viss flexibilitet.

Det står nu klart att Kommunal inte accepterar arbetsgivarens förslag på nytt lokalt arbetstidsavtal vilket innebär att de fullföljer sin uppsägning av FIA-avtalet.

Att arbeta utifrån Allmänna bestämmelser är vanligt i vård- och omsorgs-verksamhet i ett nationellt perspektiv.
”Stora delar av välfärds-Sverige använder sig av det centrala kollektivavtalet HÖK-AB, vilket fungerar bra. Det känns bra att den tvååriga processen har kommit till ett avslut. Oavsett vilket arbetstidsavtal vi har, har vi som arbetsgivare flera utvecklingsområden. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en arbetstidsförläggning som är hälsofrämjande för personal och ökar kontinuiteten för dem vi är till för” konstaterar Anna-Karin Eklund, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Kontakt

Anna-Karin Eklund
Förvaltningschef, omvårdnadsförvaltningen
0270-750 39
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-05-10

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter