Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ökade anslag till överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktiges beslut om ökade anslag innebär att överförmyndarnämnden kan höja arvodena till gode män och förvaltare. 2012 ökade kostnaderna drastiskt och översteg budget med nära 400 000 kr. Skälet är fler uppdrag, högre kostnadsersättning och att fler huvudmän inte har ekonomiskt utrymme att själva betala sina arvoden.
- Dagens beslut om höjning av arvoden är en viktig signal till alla som arbetar som god man eller förvaltare. Vi behöver fler gode män och höjda arvoden kan hjälpa oss i föryngringen av den gruppen, säger Barbro Ytterström som är ordförande i överförmyndarnämnden.

Medel för en eventuell arvodeshöjning avsattes i budget redan 2009. Men arbetet avstannade på grund av diskussioner om samverkan med Bollnäs, Ljusdals och Ovanåkers kommuner, som senare avslogs av kommunfullmäktige.

Ökad belastning på verksamheten


De senaste åren har överförmyndarnämnden fått betala en allt större del av arvodena till gode män och förvaltare, då många huvudmän själva har för dålig ekonomi.

Arbetsbelastningen på överförmyndarenheten har också ökat. Idag finns 1,5 tjänst vid enheten. Handläggning av gode män åt ensamkommande flyktingbarn har tillkommit sedan 2009, där krävs snabbt agerande när ett ärende kommer in. Under våren krävs extra bemanning för granskning av alla årsräkningar.

Svårt bedöma behovet på sikt


Budgetbehovet på längre sikt är svårbedömt, både för utvecklingen för arvoden och för den ökade arbetsbelastningen med fler arbetsuppgifter och nyrekrytering av gode män. Finansiering för 2014 och framåt behandlas i årets budgetuppdatering.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-03-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter