Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Omvårdnad 2.0 - utvecklingsplan för framtiden

Omvårdnadsnämndens utvecklingsplan för 2016 - 19 kallas Omvårdnad 2.0. Den beskriver hur nämnden kan ge verksamheten förutsättningar att uppfylla dina behov och nå förväntade effekter.

Omvårdnad 2.0

Omvårdnad 2.0 antogs i juni och har fokus på kund och värdebaserad styrning. Utgångspunkten är att ge dig som kund stöd för att klara dig själv och känna livskvalitet och trygghet i livets olika skeenden.

- Omvårdnad 2.0 handlar bland annat om hur vi vill utveckla kvaliteten i våra verksamheter och möta framtida behov av olika boendeformer. Omvårdnadsnämnden har jobbat fram utvecklingsplanen med hjälp av underlag från enhetschefer och förvaltningsledning, berättar nämndens ordförande Katarina Hedberg.

Nämnden ser två stora utmaningar framöver, som anger inriktning för planen: Människor vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Av de som flyttar till vård- och omsorgsboenden kommer en övervägande andel att ha demenssjukdom.

Många vill bo kvar hemma

För att du ska kunna bo kvar hemma så länge du vill behöver kommunen samverka med fastighetsägare, byggbolag och andra för att säkra ett attraktivt och bra utbud på bostäder för hela livet. Det handlar om tillgänglighetsanpassning, trygghet, med mera. 

Kommunens strategi för Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldrelänk till annan webbplats anger inriktningen för det arbetet.

Fler dementa ställer krav på boenden

Prognoser visar att 70% av de som kommer att ha behov av att bo på ett vård- och omsorgsboende i framtiden beräknas ha demenssjukdom.

- Om vi ska nå upp till behovet behöver vi mer än 280 boendeplatser för dementa, vi har 61. Söderhamn har idag väldigt många platser i boendeformen servicehus, jämfört med kommuner i samma storlek. Vi har alltså en struktur som inte matchar behoven hos kunderna, säger omvårdnadsförvaltningens chef Anna-Karin Eklund.

Redan nu pågår åtgärder för att strukturera om boendet Kastanjen till fler platser för korttidsvistelse. Sedan tidigare finns ett politiskt beslut att platser för korttidsvistelse som finns på Västerbacken idag ska flyttas. Faxeholmen bygger om Kastanjen under vintern med beräknad inflytt 2017.

- Medarbetare på Västerbacken och Kastanjen är viktiga i det här förändringsarbetet. Det är en resa där vi anpassar våra boenden efter kundernas behov, menar Anna-Karin Eklund.

En annan förändring är redan genomförd. Under sommaren 2016 har gruppboenden på Hedbacka och Björkbacka anpassats till fokus på dementa, med högre bemanning.

Behövs mer pengar

Ett demensboende behöver högre bemanning. En plats där kostar därför mer rent resurstekniskt, än en plats på till exempel servicehus, där individens hjälpbehov inte är lika stort.

- Omvårdnadsnämndens stora utmaning är att skapa budgetutrymme för att anpassa fler boenden till gruppboende för dementa. Vi har idag många dementa som bor i boende där deras behov inte kan tillgodoses, säger nämndordförande Katarina Hedberg. 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Omvårdnad 2.0 (folder)PDF (pdf, 4.6 MB)

Granskad/Uppdaterad: 2017-08-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter