Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Omvårdnad ger lägesrapport

Omvårdnadsnämnden lämnar en lägesrapport med handlingsplan till kommunstyrelsen, för att visa hur nämnden arbetar för att vända det stora ekonomiska underskottet. Omvårdnadsnämnden vill att kommunstyrelsen beslutar att det prognosticerade underskottet får återbetalas på tre års sikt.

- Prognosen kvarstår, men några åtgärder vi gör kan ge en kostnadsminskning med fem miljoner redan 2017. Större effekter av alla åtgärder kommer vi att se tidigast 2018, berättar omvårdnadsförvaltningens chef Anna-Karin Eklund.

Det är omställningsarbetet till det aktuella arbetstidsavtalet, effektiviseringar inom hemtjänsten, avveckling av servicehusplatser och arbetet för att minska sjukfrånvaron som beräknas ge effekt redan i år.

Nu går lägesrapporten och handlingsplanen för återrapport till kommunstyrelsen den 10 oktober. Planen baseras i huvudsak på åtgärder som omvårdnadsnämnden beslutade om i somras och omvårdnadsförvaltningens arbete med tillämpningen av arbetstidsavtalet.

Flera åtgärder är i gång

Det stora arbetet med att strukturera enheternas tillämpning av arbetstidsavtalet pågår för fullt. På sikt beräknas det kunna reducera kostnader med 10 miljoner.

Det pågår flera satsningar som kan effektivisera hemtjänsten, förutom tillämpningen av arbetstidsavtalet. Förvaltningen ser över ersättningsmodellen (tid och kostnad) för tjänster inför utökat kundval 2018 och tittar på omfattningen av dubbelbemanning och hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats till hemtjänsten.

- Vi arbetar också med ny teknik i hemtjänsten, för effektivare och bättre arbetssätt. Nyckelfri hemtjänst ger snabbare insatser vid larm, mer tid för omvårdnad och reducerar tiden för resor och nyckelhantering. Nattkamera för tillsyn är en annan förbättring, som både gynnar kunden och verksamheten, berättar Anna-Karin Eklund.

Åtgärder för att avveckla servicehusplatser är redan genomförda eller på gång. Platser på Kastanjen har omstrukturerats till Fejans korttidsvård. Arbetet med servicehusplatserna på Åsgården pågår. Om vi kan skapa nya vårdplatser i gruppboendeform kan fler servicehusplatser bli möjliga för andra parter att omstrukturera till trygghetsboende.

Åtgärder som väntar på beslut

Den 18 oktober kommer omvårdnadsnämnden att fatta beslut om några åtgärder, som är under utredning. Det rör verksamheterna korttidsvård, förebyggande verksamhet och dagverksamhet för människor med demenssjukdom samt avgifter för våra tjänster, som inte höjts på flera år.

Andra satsningar som ger ekonomisk effekt

Omvårdnadsnämnden redovisar även andra satsningar som kan ge positiv ekonomisk effekt:

Trygg hemgång startade 2014. Där ges intensivt stöd en kort tid när personer kommer hem från sjukhus eller korttidsvistelse. Det minskar behovet av hemtjänst, hemsjukvård, köp av sjukhusdygn och korttidsvård. Söderhamns köp av vårddygn för patienter har minskat tack vare Trygg hemgång.

Kommunen vill minska externa hyreskostnader. Tankar finns om att flytta rehabiliteringsenheten och omvårdnadsförvaltningens sjuksköterskor från sjukhusområdet till kommunala lokaler.

Kommunen köper externa vårdplatser för några personer och ytterligare några har boende med egen medarbetargrupp. Kanske går det att hitta andra, egna lösningar med bra boendemiljö och arbetsmiljö.

2018 vill förvaltningen se över ersättningsmodellen (tid och kostnad för utförande) inom vård- och omsorgsboenden, liksom sker för hemtjänsten i år.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-10-02

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter