Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Omvårdnad har minskat bemanningsköpen inom hemtjänst, korttidsvård, vård- och omsorgsboenden och funktionshinderomsorgen.

Omvårdnad har minskat bemanningsköpen inom hemtjänst, korttidsvård, vård- och omsorgsboenden och funktionshinderomsorgen.

Omvårdnad vänder ekonomiska trenden

Statistik för augusti och september visar att omvårdnadsförvaltningen är på rätt väg. Trenden har vänt; bemanningsköp och kvalificerad övertid har minskat generellt. Men det finns fler åtgärder att ta till och utmaningar att möta.

- Bra jobbat av alla medarbetare! Nu syns det att vi är på rätt väg. Vi har vänt trenden och minskat bemanningsköp och kvalificerad övertid. Och då har vi ännu inte satt in den stora stöten för att komma till rätta med användningen av vår resurstid, säger omvårdnadsförvaltningens chef Anna-Karin Eklund.

Nu finns tillgång till resultat från både augusti och september. Juni - augusti är sommarmånader som är annorlunda bemanningsmässigt, eftersom verksamheten tar in många vikarier. Men trenden ser ut att gå åt rätt håll - både bemanningsköp och kvalificerad övertid minskar och ligger i september lägre än våren.

Bemanningsköpen har minskat generellt, framför allt från juni - september. Uttagen av kvalificerad övertid började minska under tredje kvartalet.

Större medvetenhet

- Jag tycker det finns en större medvetenhet både hos chefer och medarbetare kring vakanser. Först tittar man på hur det kan lösas i gruppen. Och om vi behöver ringa in en vikarie, behövs den för hela passet eller bara delar av det? menar Susanne Wikström, enhetschef för hemtjänst Humlan.

Tillsammans med andra hemtjänstchefer tittade hon på statistik för hur enheterna utvecklats kostnadsmässigt 2017.

Flera utmaningar

Det finns flera utmaningar för att fortsätta bromsa kostnaderna, inte minst inom hemtjänsten.

- Vi behöver se över dubbelbemanningen generellt. Vi behöver även se över vår samverkan med hemsjukvården, menar Birgitta Löjdström som är verksamhetschef för hemtjänsten.

Nu kommer förvaltningen att testa ett uppföljningspaket i några hemtjänstgrupper, med statistik för att se förändring och utveckling. Med hjälp av statistiken kan vi också identifiera vilka enheter som behöver extra stöd i olika åtgärder.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-10-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter