Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Omvårdnad vidtar åtgärder för att hålla budget

Omvårdnadsnämnden har under en längre tid haft högre kostnader än den anvisade budgetramen. Nu har nämnden beslutat om åtgärder för att anpassa kostnaderna till budget och frigöra resurser på kort och lång sikt.

Översyn av avgifter

Nuvarande avgifter för omvårdnad och service gäller sedan 2009. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att se över avgifter, ta fram riktlinjer och tillämpningsanvisningar och göra en konsekvensanalys av hur en höjning av avgifter skulle kunna påverka kunderna. Verksamheten ska också se över avgifterna för dagverksamheten på Klockarbo, inklusive resorna till och från.

Ambitionen är att eventuella nya avgifter kan tillämpas från januari 2018, då Söderhamns kommun inför kundval för omvårdnad inom hemtjänst.

- Det är dags att se över avgifterna generellt. Det är inte gjort på flera år och vi vet att de i flera fall är lägre än i andra kommuner, säger Katarina Hedberg (S) som är ordförande i omvårdnadsnämnden.

Utreda verksamheter

Omvårdnadsförvaltningen ska även utreda förutsättningarna för några verksamheter som inte är obligatoriska enligt lag och återkomma till nämnden med underlag för beslut. Det handlar om att se hur vi bäst kan utforma verksamheterna, om de ska minskas eller utgå. Uppdraget berör korttidsvården, förebyggande verksamheten och dagverksamheten för personer med demenssjukdom.

- Fokus i utredningen måste ligga på effekterna för våra kunder och hur en förändring påverkar omvårdnadsverksamheten som helhet, menar Katarina Hedberg (S).

Bakgrund till besluten

Kommunfullmäktige har uppmanat omvårdnadsnämnden att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram. Nämnden hade en avvikelse på 20,5 miljoner under det första kvartalet 2017 och helårsprognosen beräknas bli 54,5 miljoner över budget.

Omvårdnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram och frigöra resurser för fortsatt utveckling. Utvecklingsplanen ”Omvårdnad 2.0” ligger till grund för förslagen. Den handlar om att anpassa verksamheten till medborgarnas behov och efterfrågan, till nationella krav och till värdebaserat ledarskap.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter