Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Åsen 3 och 5 på Åsgården tillhör de servicehusplatser som kan avvecklas.

Åsen 3 och 5 på Åsgården tillhör de servicehusplatser som kan avvecklas.

Omvårdnad vill börja avveckla servicehus

Omvårdnads­förvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta om avveckling av cirka 40 servicehusplatser. Det finns ett uppdrag från kommunfullmäktige att konvertera boendeplatser till trygghetsboenden och att skapa nya vård- och omsorgsboenden, i samverkan med bostadsföretag. Nu vill förvaltningen starta arbetet. 

Under vecka 22 träffar omvårdnadsförvaltningen medarbetare, boende och anhöriga på tre berörda servicehus, som bjudits in till möten där vi berättar om vårt förslag.

Omvårdnads­nämnden kommer att ta ställning till förslaget om avveckling vid ett öppet sammanträde den 14 juni.

Servicehus motsvarar inte vårdbehoven

De flesta servicehusen byggdes för 20 – 30 år sen, för ganska pigga seniorer. Idag ser verkligheten annorlunda ut. Många vill bo hemma så länge som möjligt. Vid flytt till ett boende är vårdbehoven ofta stora. 

- Vi gjorde en vårdtyngdsmätning på våra servicehus 2015, den visar att 2/3 har tunga vårdbehov och egentligen behöver ett annat boende. Vi har för många servicehusplatser, som inte kan möta kundernas behov, säger Anna-Karin Eklund som är chef för omvårdnads­förvaltningen.

Medarbetare och boende på Åsgården informerades under tisdagen. Och medarbetarna bekräftar bilden:

- Vi har några boende med väldigt stora vårdbehov, där varken våra lokaler eller vår bemanning kan möta behoven. Det känns fel på alla sätt, för människan själv, för anhöriga och för oss som jobbar här, menar undersköterskorna.

Servicehus med stora lägenheter, långa korridorer, utspridda funktioner och dåliga förutsättningar för utomhusvistelse är inte byggda för äldre som är multisjuka eller har demenssjukdom. Det skapar otrygghet och dålig kontinuitet i vården.

Många kommuner har redan ställt om sitt boendeutbud. Nu vill omvårdnadsförvaltningen starta processen i Söderhamn.

- Vi vill informera på alla berörda boenden innan förslaget går vidare till omvårdnadsnämndens sammanträde. Själva avvecklingen kommer nog att ta flera år, om nämnden tar beslutet. Men vi har ett tydligt och långsiktigt uppdrag att konvertera boendeplatser till trygghetsboenden och skapa nya vård- och omsorgsboenden, säger Anna-Karin Eklund.

Vill avveckla cirka 40 servicehusplatser

Omvårdnadsförvaltningen föreslår att cirka 40 servicehuslägenheter på tre olika servicehus avvecklas i ett första steg. De skulle kunna byggas om till trygghetsboende.

- Vi äger inte hela kedjan själv. Nämnden kan besluta om att avveckla servicehus, för att skapa ekonomiskt utrymme och frigöra medarbetare för att arbeta på gruppboenden. Men för att skapa trygghetsboenden behöver vi få in andra aktörer, berättar Anna-Karin Eklund.

Även om omvårdnadsnämnden säger ja handlar det om långa processer. 

- Alla som bor på berörda servicehus behöver i så fall få en ny bistånds­bedömning och nytt boende. Det kan bli långa processer. Vi skulle behöva skapa ett nytt vård- och omsorgsboende i gruppboendeform innan vi kan avveckla alla servicehusplatser i förslaget, så det ligger några år framåt i tiden, berättar Birgitta Löjdström som är verksamhetschef för kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Avdelningen Åsen 3 och 5 ligger i B- och C-husen på Åsgårdens vård- och omsorgsboende i Söderhamn. Här finns 18 stora lägenheter som inte är funktionella för vårdbehov hos till exempel demenssjuka. Vi föreslår att Åsen avvecklas, för att möjliggöra omvandling till annan boendeform av en kommunal eller privat aktör. Fastigheten ägs av Söderhamns kommun.

Lindens vård- och omsorgsboende i Bergvik finns 31 servicelägenheter. Byggnaden har ett fint läge nära vattnet och passar bra för en kommunal eller privat aktör som vill skapa trygghetsboende. Fastigheten ägs av Faxeholmen AB. Om vi ska kunna avveckla Linden behöver vi först ett nytt vård- och omsorgsboende som kan ta emot dig som bor här. Det finns två gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen i Linden, vi behöver utreda om de kan vara kvar eller behöver flytta om vi avvecklar servicehusdelen.

I servicehusdelen i nya sidan på Björkbacka finns 22 tvårumslägenheter som kan avvecklas. Om vi ska kunna stänga servicehusdelen på Björkbacka behöver vi ett nytt vård- och omsorgsboende som kan ta emot dig som bor här. Fastigheten ägs av Söderhamns kommun. Det finns en gruppbostad för sex personer inom funktions­hinderomsorgen i huset. Vi behöver utreda hur den påverkas om vi avvecklar servicehusdelen.

De aktuella servicehusen går tyvärr inte att bygga om till gruppboenden. Därför ber omvårdnadsförvaltningen även om medel för att projektera ett nytt vård- och omsorgsboende i gruppboendeform.

Berörda medarbetare

Alla berörda medarbetare som vill kommer att kunna fortsätta arbeta hos Söderhamns kommun, även om nämnden säger ja till att avveckla aktuella servicehus. Gruppbostäder för människor med demenssjukdom har högre bemanning än andra boendeformer. Vi behöver fler medarbetare när vi skapar sådana boenden.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

 

Mer information

Boende och anhöriga:
Birgitta Löjdström, verksamhetschef för vård- och omsorgboenden, 0270-752 64

Anna-Karin Eklund, chef för omvårdnadsförvaltningen 0270-750 39

Medarbetare:
vänd dig i första hand till din enhetschef.

Möteshandlingar

Förslag på avveckling av vissa servicehusplatser i vård- och omsorgsboendePDF (pdf, 96.2 kB)

OBS Detta är verksamhetens förslag - vi återkommer med information om hur nämnden beslutar den 14/6.

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter