Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Test av innovativ måltidstjänst för äldre avslutas

Under en tid har personer med hemtjänst i Trönö och Norrala provat en alternativ måltidtjänst, i ett pilotprojekt om innovativ upphandling. Alla parter är mycket nöjda, men satsningen kan tyvärr inte fortsätta i nuvarande form.

- Utvärderingen visar att alla är nöjda; våra kunder i hemtjänsten, anhöriga och lokala småföretagare. Vi kunde förlänga projektet tack vare en direktupphand­ling, för att hinna utvärdera ordentligt. Tyvärr kan vi enligt lag inte fortsätta i just den här formen, berättar omvårdnadsnämndens ordförande Katarina Hedberg (S).

Genom pilotprojektet Innovation X har maten lagats lokalt på Tempo i Vågbro och levererats varje dag av hemtjänsten i Trönö och Norrala, istället för ordinarie distribution en gång i veckan. Själva projekttiden avslutades redan 2016. Kommunen lyckades förlänga pilotprojektet genom en direktupp­handling, men nu går alltså avtalstiden ut även för den.

Alla nöjda med innovativ måltidsupphandling

I projektet innovationsupphandling X samarbetade Söderhamns kommun och Inköp Gävleborg med lokala företag, för att skapa en lösning som kopplar mervärden till måltidssituationen för personer med hemtjänst.

Projektet har genomförts i Trönö och Norrala. I utvärderingen har kommunen lyft in synpunkter från matproducenten Tempo Vågbro, hemtjänst Forsgården och förebyggande enheten.

- Rent konkret har satsningen inneburit att vi anställt en person för ändamålet, och att vi kunnat utveckla sortimentet för kunder i butiken. Den har också inneburit att vi fått förfrågningar från andra kunder om lagad mat. Tack vare upphandlingen har vi kunnat åta oss dem. En annan positiv effekt både för oss och miljön är att vi minskat vårt matsvinn, berättar Björn Celind på Tempo Vågbro.

Måltidens sociala värden och hälsofrämjande aspekter har varit en viktig del i pilotprojektet. Deltagarna har fått möjlighet att äta lunch i Vågbro kyrka en gång i veckan och det har varit mycket uppskattat. Den ideella föreningen Stenös Vänner har transporterat maten och rest med deltagarna till och från Vågbro.

- Det känns så gott i kroppen att vara en del av det här! Att se glädjen i besökarnas ögon, att höra dem skratta, att få ge dem en kram, att få höra deras berättelser, menar en av de ansvariga från Stenös vänner.

Måltidslösningen avslutas i nuvarande form

Tack vare direktupphandling kunde kommunen förlänga måltidsavtalet in i 2017, men nu måste även direktupphandlingen avslutas. Omvårdnads­nämnden har beslutat att den avslutas i april, för att undvika avbrott och nya rutiner mitt i sommartid.

- Nu har vi testat lösningen en begränsad tid, i ett begränsat geografiskt område. Det finns flera aspekter att ta ställning till om vi ska ta det här vidare. Som kommun ska vi behandla alla lika - kan vi erbjuda detta till alla berörda kunder i hemtjänsten? Hur påverkar det verksamheter inom hemtjänst och storkök? Kanske frågan ska lyftas in i utökat kundval 2018, menar Katarina Hedberg.

Hon ser att detta absolut har varit lyckat och helt i linje med kommunens mål och arbetssättet inom omvårdnad.

-Inom omvårdnad strävar vi efter individanpassade lösningar, utifrån varje enskild människas behov. En bonus med den här satsningen är att den förutom nöjda kunder också har gett miljövinster och möjligheter för lokala företag, avslutar Katarina Hedberg.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-03-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter