Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Unga i Gävleborg nobbar narkotika, alkohol och tobak

Användandet av tobak och konsumtion av alkohol fortsätter minska bland 16-åringar i Gävleborgs län. Andelen 16-åringar som röker/använder tobak eller är högkonsumenter av alkohol når de lägsta nivåerna på 15 år i årets skolelevsundersökning.

Antidrog

Extra glädjande är att andelen flickor som är alkoholkonsumenter, rökare eller har provat narkotika är betydligt lägre i Gävleborgs län jämfört med riket som helhet 2014.

- Söderhamn arbetar strategiskt och konkret med drogförebyggande sen länge. De positiva siffrorna är förhoppningsvis ett resultat av drogfria fritidsalternativ som Verkstäderna och satsningar som BeSmart, säger Marcus Häggström som är kommunens ungdomskoordinator.

Han vill tillbakavisa mediabilden av ett högt användande av droger som till exempel Spice, bland ungdomar.

- Spice är en lömsk drog som ger mycket negativa effekter. Men det är bara 2,88 % ur årskurs 9 som någon gång provat denna drog. De flesta har det inte, menar Marcus Häggström.

Kommunen fortsätter det drogförebyggande arbetet, för att hålla ner siffrorna även fortsättningsvis. Marcus Häggström arbetar just nu med en ANDT-strategi för den kommande femårsperioden.

- Jämfört med när vi började dessa mätningar 1996 är trenden ensidigt positivt för samtliga variabler, även om vi fortfarande ligger förhållandevis högt när det gäller tobaksanvändande. Vi fortsätter arbetet mot det, avslutar Marcus Häggström.

2014 års skolelevsundersökning

2014 års skolelevsundersökning om alkohol, tobak och narkotika i årskurs 9 i Gävleborgs län visar att de senaste årens trend håller i sig: färre 16-åringar dricker alkohol och använder tobak. Undersökningen visar en klar minskning av andelen rökare och andelen högkonsumenter av alkohol sen den förra mätningen 2011.

Alkoholkonsumtion minskar över tid - positiv utveckling
Bland 16-åringarna i Söderhamns kommun är 49 procent av pojkarna och 63 procent av flickorna alkoholkonsumenter. Motsvarande andelar 1996 var 74 respektive 84 procent.

Även andelen högkonsumenter av alkohol (motsvarande 16 burkar starköl i månaden eller mer) har minskat signifikant jämfört med 2011. Från 20 till 8 procent av pojkarna och från 13 till 5 procent av flickorna.

Andelen som druckit hembränd sprit har minskat stadigt sen 2002. År 2002 hade 39 procent av pojkarna och 38 procent av flickorna i länet druckit hembränt. I år är andelen 12 procent för pojkar och 18 för flickor.

Tobaksanvändandet minskar stort
Sen mätningen 2011 har andelen 16-åringar som använder tobak i någon form minskat signifikant från 33 till 17 procent för pojkarna och från 20 till 19 procent för flickorna.

Det är främst andelen rökare som är betydligt lägre än 2011, med en minskning från 19 till 11 procent för pojkarna och från 29 till 19 procent för flickorna.

Narkotika
Narkotikaanvändningen bland länets ungdomar ligger lägre än riket 2014:

narkotikaanvändning bland ungdomar 2014

- Några av förklaringarna till den positiva trenden generellt tros vara det viktiga drogförebyggande arbetet, mer restriktiva föräldrar, en ökad andel ungdomar med bakgrund i icke-alkohol kultur som använder alkohol i mindre utsträckning och att unga umgås mer med varandra via nätet, säger Jessica Tanzilli, utvecklare på Samhällsmedicin vid Landstinget Gävleborg.

Fakta

Undersökningen i årskurs 9 genomfördes i våras för sjunde gången i länet. Den genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Finansiärer är Länsstyrelsen Gävleborg, Landstinget Gävleborg och länets tio kommuner.

Samtliga elever i årskurs 9 i länet omfattas av undersökningen och den görs också i riket i stort, vilket innebär att det finns ett nationellt jämförelsematerial. De kommunala samordnarna inom alkohol- och drogförebyggande arbete har tillgång till lokala siffror från undersökningen.

Resultatet från undersökningen sprids och används i det alkohol- och drogförebyggande arbetet i länets kommuner, samt som planeringsunderlag för folkhälsoinsatser inom landstinget, länsstyrelsen, frivilligorganisationer med flera. Alla resultat från undersökningen finns på Samhällsmedicins hemsida www.lg.se/smglänk till annan webbplats.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Marcus Häggström,
ANDT-samordnare
Söderhamns kommun
070-531 80 15 
marcus.haggstrom@soderhamn.se

ANDT = alkohol, narkotika, droger och tobak.


Granskad/Uppdaterad: 2014-11-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter