Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Utreda förutsättningar för korttidsvård i Ljusne

Vid årets sista möte 2015 beslutade omvårdnadsnämnden att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att skapa fler platser för korttidsvård vid vård- och omsorgsboendet Kastanjen i Ljusne, som ett alternativ till korttidsvård inom sjukhusområdet.

Anledningen är att förhandlingarna med Landstingsfastigheter tagit en oväntad vändning.

”Omvårdnadsnämndens målbild har sedan länge varit att de korttidsplatser som idag finns på Västerbacken ska flyttas till andra lokaler på sjukhus-området. Det har varit, och är fortfarande, vårt förstahandsalternativ.
Men kostnaden för anpassningarna av de tilltänkta lokalerna ser ut att bli betydligt dyrare än vad Landstingsfastigheter tidigare signalerat. Nämnden måste då se till att det finns andra alternativ för placering av korttidsvård, menar Katarina Hedberg, ordförande (s) i omvårdnadsnämnden.

Anledningen till varför förvaltningen ska utreda utökat antal korttidsplatser i just Ljusne är det finns ett stort önskemål om permanenta boenden i centrala Söderhamn. Skulle man välja att skapa korttidsplatser i Söderhamn blir det på bekostnad av fasta boendeplatser. Efterfrågan på permanenta boendeplatser Ljusne är däremot betydligt lägre.

Att det finns viss oro, från bland annat anhöriga, över att flytta korttidsplats-erna från centrala Söderhamn till Ljusne är förvaltningen medveten om. ”Förvaltningens utredning kommer att innehålla konsekvensbeskrivningar utifrån olika perspektiv, exempelvis brukare, anhöriga och personal.
Vår korttidsvård ska hålla hög kvalitet och vara patientsäker” säger Anna-Karin Eklund, förvalningschef.

Söderhamns kommun

Omvårdnadsförvaltningen
826 80 Söderhamn
E-post
Adress och telefonuppgifter

Granskad/Uppdaterad: 2015-12-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter