Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Vi förbereder utökat kundval i hemtjänsten 2018

Från januari 2018 ska du som har hemtjänst i Söderhamns kommun kunna välja utförare inom omvårdnad. Redan idag finns kundval för tvätt och städ. Omvårdnadsförvaltningen förbereder alla steg för att införa utökat kundval.

En viktig förutsättning för kundval är att kommunen och privata utförare kan arbeta utifrån likvärdiga principer. Under 2017 ser kommunen bland annat över ersättningsmodellen, som ska ge rättvis ersättning för utförda tjänster.

Omvårdnadsnämnden beslutade i juni 2017 om flera styrprinciper för kundvalet (hur trygghetslarm ska besvaras, hur tjänster delas upp, geografisk indelning, med mera).

- Nu har vi ringat in några av de principer som behövs för att göra ett förfrågningsunderlag och söka privata utförare som vill erbjuda kundval. Vi har även haft inledande informationsmöten med företag som kan vara utförare. Om allt går enligt plan går förfrågan till utförare ut i november. Från 2018 ska kunden kunna välja, berättar Thomas Malmgren som projektleder utökat kundval i hemtjänsten.

Behöver nytt beslut om trygghetslarm

Omvårdnadsnämnden skickar frågan om trygghetslarm vidare till fullmäktige, som undantog den från kundvalet i sitt originalbeslut. Verksamheten menar att alla utförare ska kunna besvara trygghetslarm.

- Vi vill att kommunen fortfarande ska ansvara för att installera larm. Men om kunden väljer andra utförare för sina insatser borde även privata utförare kunna besvara och åtgärda larm. Det ger bättre trygghet och kontinuitet för kunden och säkrare informationsflöden och administration, menar Thomas Malmgren.

Mer om utökat kundval i hemtjänsten

Kundval för servicetjänster (tvätt och städ) inom hemtjänsten finns i Söderhamn sedan flera år.

Kommunfullmäktige i Söderhamn har beslutat att även införa kundval för omvårdnadstjänster inom hemtjänsten senast januari 2018. Syftet är att öka kvaliteten och valfriheten för omvårdnadstagarna och stimulera tillväxt.

Motionen "Inför kundval för omvårdnadstjänster" kom från Viktor Wärnick (M), Magnus Ludvigsson (L) och Anders Ramstrand (KD).

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Mer information

Kundval hemtjänst

Granskad/Uppdaterad: 2017-07-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter