Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Marklov

Marklov krävs om du ska schakta, fylla eller väsentligt ändra markens höjdförhållande inom ett område med detaljplan. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte.

Ansöka om marklov

En ansökan om marklov ska innehålla:

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.
I övrigt följer handläggningen av marklov samma ärendegång som vid bygglov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn