Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Rivningslov

Om du vill riva eller flytta en bygglovspliktig byggnad eller en del av en sådan byggnad inom detaljplanerat område måste du söka rivningslov.

Syftet med rivningsanmälan är att få bort farligt avfall ur kretsloppet. Den är också till för att riskmaterial tas om hand på ett bra sätt. Det kan till exempel gälla miljöfarligt avfall och material som är angripet av svamp och mögel. Det kan även gälla byggavfall med angrepp av skadeinsekter. Vid handläggningen prövas också om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis kulturhistoriska värden.

Byggnader som får uppföras utan bygglov, får också rivas utan rivningslov. Om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad utanför område med detaljplan ska du göra en rivningsanmälan.
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om rivningsåtgärden kräver lov eller inte

Vid rivningsåtgärder utanför detaljplan krävs det en anmälan. Se anmälningsplikt

Ansök om rivningslov

En ansökan om rivningslov ska innehålla:

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.

I kontrollplanen för rivning är det lämpligt att lägga fokus på vilka material som finns i byggnaden, och hur materialet ska tas omhand. I övrigt följer handläggningen av rivningslov samma ärendegång som vid bygglov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn