Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Miljöskydd

Arbetet med miljöskydd innebär framförallt prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. Prövning innebär bedömningar och beslut med anledning av tillståndsansökningar och anmälningar.

Bygg- och miljöförvaltningen gör tillsyn genom att bevaka att miljöbalkens regler efterlevs inom olika verksamheter, för att skydda din hälsa och miljön.

De verksamheter som granskas kan vara allt ifrån stora industrier till små verkstäder, oljecisterner och värmepumpar. Arbetet innebär bl.a. inspektioner, rådgivning och information för att industrier och andra verksamheter att bedrivas så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Det vi bland annat tittar på är utsläpp till luft och vatten, avfallshantering, kemikaliehantering, egenkontroll och buller.

Om det uppstår en avvikelse eller driftstörning i en verksamhet, som berörs av egenkontrollförordningen, och kan leda till olägenhet för människors hälsa eller för miljön ska en anmälan göras. De som berörs av egenkontrollförordningen är all verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, jordbruk m m, genetik, kemiska/biotekniska produkter.

Anmälan görs på särskild blankett som skickas till bygg- och miljöförvaltningen eller till länsstyrelsen för större verksamheter.
Blankett - Anmälan om driftstörning - avvikelselänk till annan webbplats

Anmälan skickas till: Söderhamns kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 826 80 Söderhamn.

Vid frågor ring kundtjänst och fråga efter en miljöinspektör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn