Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Samhällsutveckling och planering

Vybild över Söderhamn med Oscarsborg i förgrunden.

Söderhamns kommun skapar bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och etablering. Det handlar bland annat om att bygga bostäder och jobba övergripande med samhällets utveckling. Här finns information om översiktlig planering, detaljplaner, byggprojekt.

Översiktsplan

Översiktsplan är kommunens högsta styrdokument på plansidan. Vi startade arbetet med en ny översiktsplan våren 2016. Den nya översiktplanen planeras att beslutas politiskt under 2019.
Gällande översiktplan
Gällande fördjupade översiktsplaner
Utvecklingsprojekt ny översiktsplan

Detaljplaner

Detaljplaner reglerar bebyggelsens omfattning och markanvändning inom ett visst område. En detaljplan kan behöva uppdateras för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra bebyggelsens innehåll, säkra bevarande eller införa bygglovbefrielse, med mera.
Läs mer om detaljplan
Aktuella planärenden

Aktuella utvecklingsprojekt inom samhällsplanering

I Söderhamns kommun pågår flera utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla Söderhamn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Planingenjör/tf. verksamhetssamordnare
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
David Jansson
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn