Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Nämnder

Kommunens nämnder, inklusive kommunstyrelsen, är politiskt tillsatta. För att sköta den dagliga verksamheten har alla nämnder utom valnämnden en egen förvaltning.

Nämnderna beslutar i frågor som rör den egna förvaltningen. Nämnderna bereder även fullmäktigeärenden inom sitt ansvarsområde och verkställer kommunfullmäktiges beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn