Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden har det politiska ansvaret för:

  • Pedagogisk verksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • Det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar i kommunen i form av förskoleklass, grundskola och grundsärskola
  • Kulturskola

Att bedriva och utveckla samarbete med andra kommunala och samhälleliga organ, föreningar, företag och organisationer ligger också i nämndens ansvar.

Nämnden arbetar med långsiktig planering och utveckling av dessa verksamheter, samt beslutar om budgetfördelning inom verksamheten. Arbetet inriktas på att skapa förutsättningar för att nå målen i nationella styrdokument för skola och förskola samt de inriktningsmål fullmäktige beslutat.

Ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Jan-Erik Berger, (C) ordf

Johan Mårtensson (C)

Azeeta Rafaat (C)

Johan Svahn (C)

Cina Olsson (C)

Maria Hansson (KD)

Karin Velander (M), vice ordf

Piotr Pokrasen (M)

Tereza Vanova Benke (L)

Hans Blom (L)

Johannes Tyve (S)

Frida Hirsimäki (S)

Susanne Larsson (S)

Katarina Lindberg (S)

Erik Sköld (S)

Anneli Englund (S)

Benny Gustafsson (V)

Göran Hånell (V)

Ted Nilsson (SD)

Jan-Erik Tynong (SD)

Jane Mineur (SD)

Vakant


Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2019

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar kl 09.00

jan

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

30

27

27

24

29

19

-

28

25

28

27

18

Sammanträden är öppna för allmänheten (utom i ärenden med sekretess).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn