Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Planering och styrning

digagram

Vår vision för Söderhamn anger riktningen för kommunens verksamheter. Vi arbetar med fokusområden, fyrårsbudget, systemsyn och regelbunda uppföljningar för att utveckla kommunens verksamheter och nå vår vision.

Vision Söderhamn

Vision Söderhamn bygger på söderhamnarnas egna drömmar, idéer och förhoppningar om framtiden. Genom möten, dialoger, förslag och ideér har söderhamnarna och kommunen skapat en gemensam vision - en önskebild av Söderhamn som en bra plats att leva på.
Vår vision

Fokusområden 2016-2019

Kommunfullmäktige sätter upp övergripande mål för kommunens verksamhet. Under budgetperioden 2016 - 2019 styr Söderhamns kommunkoncern mot fokusområden. Under perioden införs en ny styr- och ledningsfilosofi och vi börjar formulera och arbeta med mål utifrån önskade effekter och arbetar efter systemsyn.
Fokusområden 2016-2016

Styrning och ledning genom systemsyn

Vårt sätt att styra och utveckla verksamhet bygger på systemsyn och medborgarens fokus, där vi samverkar i ett system utifrån dina behov. Genom att fokusera på vilka effekter vi vill nå kan vi arbeta långsiktigt, med fler nöjda kunder, och använda våra resurser mer effektivt.
Vårt sätt att styra och leda

Samhällsplanering och översiktsplan

Kommunen arbetar med planering och utveckling på många olika nivåer. Översiktsplan är kommunens högsta styrdokument på plansidan. Detaljplaner reglerar bebyggelse och markanvändning inom ett avgränsat område. Vi gör även långsiktig planering för särskilda utvecklingsområden som centrum, Söderhamnsporten, med mera.

Ekonomi, budget och redovisning

Vi ser budget som en strategisk och ekonomisk plan, med riktlinjer och ramar för våra verksamheter, därför kallar vi våra samlade dokument för budget och verksamhetsutveckling för mål- och resursplan.
Om ekonomi, budget och uppföljning 

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn