Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Dagligvarubutik, bidrag till hemsändning och inköpsturer

Det finns bidrag att söka för hemsändning eller inköpsturer för dig som driver dagligvarubutik i Söderhamns glesbygdsområden.

Bidrag för hemsändning eller inköpsturer

Hemsändningsbidrag kan ges till de dagligvarubutiker som finns i glesbygdsområden (på kartan märkt som Söderhamns omland och landsbygd) och som levererar livsmedel via hemleverans eller anordnar inköpsturer. Den butik som åtar sig hemsändning och/eller inköpsturer behöver teckna avtal med kommunen. Man erhåller sedan en ersättning från Söderhamns kommun och Länsstyrelsen.

Följande butiker i Söderhamns kommun kan få hemsändningsbidrag:

  • Tempo i Stråtjära
  • Ica Nära Trönö Lanthandel
  • Coop i Bergvik
  • Coop i Ljusne
  • Ica i Sandarne

Kunder som önskar hemsändning anmäler sig till sin närmaste butik. Bidrag för hemsändning eller inköpsresor utbetalas endast för de kunder som uppfyller följande kriterier:

  • Personen det gäller är folkbokförd i kommunen.
  • Folkbokföringsadressen är belägen i Söderhamns omland eller landsbygd.
  • Hemsändningen/inköpsresan gäller den butik som är belägen närmast bostaden.
  • Hemsändningsbidrag kan beviljas för hemkörning från annan butik, om närmast belägna butik inte vill ordna hemsändning.

Kontakt för butiker och föreningar

Butiker eller föreningar som vill använda bidrag för hemsändning eller inköpsturer kan kontakta Elisabeth Jernberg, registrator på Kommunstyrelseförvaltningen eller Bitti Alvin Lehmann, landsbygdsutvecklare, näringslivsenheten för att få blankett för ansökan.

Kontakt:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn