Att ansöka om stöd

Om du inte klarar vardagliga sysslor själv trots förebyggande hjälp i hemmet kan du ansöka om hjälp från kommunens äldreomsorg. Ditt behov utreds då av en handläggare i samråd med dig och/eller närstående.

Du ansöker om äldreomsorg enligt följande steg:

1. Kontakta Kundtjänst

Ansökan börjar med att du eller en anhörig kontaktar Omvårdnad Direkt (kundtjänst), 0270-750 00, så att en biståndshandläggarekan kontakta dig. Du kan också skicka en ifylld ansökningsblankett direkt till kommunen så att en handläggare kan kontakta dig.

2. Få Information

Handläggaren ger dig information om olika former av stöd och hjälp. Du får möjlighet att beskriva vilken hjälp du anser dig behöva.

3. Ansökan

Du beslutar om vad du vill ansöka om för typ av stöd, exempelvis hemtjänst, personlig assistans eller plats i äldreboende. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren.

4. Utredning

Handläggaren påbörjar en utredning om ditt hjälpbehov. Ofta gör vi ett hembesök hos dig. Om det är nödvändigt hämtas uppgifter från exempelvis läkare eller sjuksköterska. Allt sker i samråd med dig.

5. Prövning

Ansökan prövas utifrån aktuellt lagrum och kommunens riktlinjer. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkten för utredningen.

6. Beslut om stöd beviljas

Efter prövningen beslutar handläggaren vilken insats du har rätt till. Detta beslut meddelas dig skriftligt.

7. Beslut om helt eller delvis avslag på ansökan

Om du får ett avslag på din ansökan betyder det att du inte får den hjälp du har ansökt om. Avslaget kan gälla hela ansökan eller delar av ansökan. Avslaget meddelas skriftligt.

Överklaga beslut

I ett beslut om avslag beskrivs alltid hur du kan överklaga biståndsbeslut. Du kan även kontakta din handläggare för information om hur du överklagar.

En gång per år kommer din handläggare att följa upp dina beviljade insatser tillsammans med dig. Uppföljning kan ske oftare vid behov.

Om ditt behov av stöd och insatser ändras, exempelvis om hälsotillståndet blir bättre eller sämre, omprövar vi tidigare beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn