Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Om du har problem med din ekonomiska situation och inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och livssituation.

Ekonomiska biståndet består av två delar

Försörjningsstöd avser dina personliga kostnader, alltså de pengar du behöver att leva för och betala dina löpande räkningar.

Bistånd till livsföring i övrigt kan exempelvis handla om tandvård, glasögon eller spädbarnsutrustning.
Ekonomiskt bistånd kan även innefatta stödinsatser som förmedlingsmedel, det innebär att Socialtjänsten under en begränsad tid har hand om dina pengar och hjälper dig betala dina räkningar.
En annan stödinsats kan vara Råd & Stöd i din planering för sysselsättning. Dessa insatser utformas tillsammans med din handläggare i en handlingsplan.

Kan jag få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd kan sökas av alla som bor eller vistas i Söderhamns kommun. Din rätt till bistånd bedöms av din handläggare utifrån dina individuella förutsättningar.
Läs mer om ekonomiskt bistånd och gör en provberäkning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn