Stöd och hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland och ibland är livet ganska krångligt. Har du problem i skolan? Mår du dåligt? Känner du dig otrygg i familjen? Dricker du eller någon i din närhet för mycket alkohol? Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Har de vuxna runt omkring dig problem?

Om du mår dåligt finns stöd och hjälp att få. Du är inte ensam.
Läs mer på de länkar vi har samlat med mer information.
Kontakta oss på socialtjänsten om du vill ha hjälp.

Om du har frågor och funderingar kring ADHD vänder du dig i första hand till sjukvården, men du kan även ta kontakt med skolan.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring alkohol och droger vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med socialtjänsten i kommunen.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Anorexi och bulimi är olika slags ätstörningar om du har frågor och funderingar kring detta vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Anorexi och bulimi är olika slags ätstörningar om du har frågor och funderingar kring detta vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring att skada sig själv vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring bipolär sjukdom vänder du dig till sjukvården.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även du som är större barn eller ungdom behöver en god omsorg av dina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. Du behöver mat och kläder. Du behöver hjälp med läxor och du behöver få dina känslomässiga behov uppfyllda.

För det allra mesta får barn och ungdomar sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Brister i omvårdnad och tillsyn är försummelser av barnet eller ungdomen i vardagen. Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att du under en längre period inte blir väl omhändertaget av dina föräldrar. Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge dig tillräckligt med mat eller hjälpa dig iväg till skolan när det är morgon. Du får sköta dig själv och får inte tillräckligt med skydd av din förälder. Det finns också en emotionell omsorgsbrist.

Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. En psykisk sjukdom kan göra det omöjligt att förstå dina behov. En annan orsak kan vara att föräldrar är så upptagna och stressade av egna problem att det inte finns plats för dina behov. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda dig, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt dig.

Du kan vända dig till någon som du har förtroende för i skolan eller kontakta socialtjänsten.

Om du har frågor och funderingar kring depression vänder du dig till sjukvården.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring inlärningssvårighet som till exempel dyslexi eller dyskalkyli vänder till sjukvården eller skolan.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Sorg kan visa sig på många sätt, men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Har man mist någon man tycker om gör det ont. Det gäller både barn och vuxna, men hur barn uppfattar döden och vilka reaktioner de kan visa, skiljer sig en del från vuxna.

 • Om dödsfall på 1177.selänk till annan webbplats
 • Om sorg på umo.selänk till annan webbplats
  (UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.)
 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du och din familj har svårt att få pengarna att räcka till kan ni vända er till kommunen. Ni kan söka försörjningsstöd.

Om du är så rädd för någonting att du gör allt för att undvika det du är rädd för kallas det för en fobi. Om din fobi begränsar eller påverkar ditt dagliga liv kan du behöva söka hjälp. Det finns bra behandling mot fobier.
Om du har frågor och funderingar kring fobier vänder du dig sjukvården.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring funktionsnedsättning vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med kommunens LSS-enhet och med skolan.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats
 • Kontakt med LSS-enhet
  Tfn 0270-750 00 (kommunens kundtjänst)

Om du har frågor och funderingar kring ilska och utbrott vänder du dig till sjukvården.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Ungdomsbrott

Om du eller någon du känner har gjort något olagligt, begått ett brott, och du är orolig för vad som kan hända så kan du vända dig till socialtjänsten för att få hjälp.

Vad händer om jag begått ett brott?

Om du misstänks för att begått ett brott gör socialtjänsten en utredning. Om du är omyndig men straffmyndig, det vill säga mellan 15 och 17 år kommer åklagaren och ibland även tingsrätten att prata med socialtjänsten om det du gjort. Det kan ibland även ske om du är mellan 18 och 20 år.

Om du har frågor och funderingar kring kris i livet vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan och kommunens socialtjänst.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

I förskola, skola och fritidshem finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om du har frågor eller känner dig utsatt för kränkande behandling diskriminering, trakasserier eller mobbning i skolan kan du kontakta Elevhälsan.
Om du känner dig illa behandlad kan du cokså kontakta socialtjänsten.

Om du har frågor och funderingar kring ledsamhet och nedstämdhet vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring oro och ångest vänder du dig till sjukvården.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har problem med att sova och har frågor och funderingar kring detta vänder du dig till sjukvården.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har problem hemma eller i din närhet kan göra att du ofta känner dig trött och att du har svårt att koncentrera dig i skolan och fritiden kan kännas jobbig.

Problem i familjen kan bland annat handla om att:

 • det är bråk familjen
 • din familj inte klarar sin ekonomi
 • du blir slagen av någon i familjen
 • du är utsatt för sexuella övergrepp
 • dina föräldrar eller andra i din närhet använder droger
 • din föräldrar eller andra i din närhet har problem med alkohol

Kontakta någon vuxen i skolan i skolan eller vänd dig till socialtjänsten.

Tycker du att det är jobbigt att gå till skolan? Känner du olust att gå till skolan? Tycker du det är jobbigt att vara i skolan? Känns skolarbetet jobbigt? Känner du dej ensam i skolan? Är du ofta borta från skolan?

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid men det kan också vara en svår tid. För de flesta kan det både vara roligt och jobbigt under olika perioder. Om du tycker att något är jobbigt är det viktigt att prata med någon, gärna en vuxen i skolan.

 Om du har frågor och funderingar kring psykos vänder du dig till sjukvården.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Har du eller någon i din närhet problem med missbruk och beroende? Vänd dig till socialtjänsten för att få råd och stöd. Du kan också prata med någon på Beroendecentrum.

Om du har frågor och funderingar kring sexuella övergrepp vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan och kommunens socialförvaltning.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring självmordstankar vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Tror du att dina föräldrar ska skiljas? Bråkar dina föräldrar? Har dina föräldrar berättat att de ska skiljas?
Det är viktigt att prata med någon vuxen i skolan eller med någon annan i din närhet som du känner förtroende för.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring stress vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring Tourettes syndrom vänder du dig till sjukvården.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Om du har frågor och funderingar kring tvångssyndrom vänder du dig till sjukvården.

 • Kontakt med sjukvården - Sjukvårdsrådgivningen
  Tfn 1177
  www.1177.selänk till annan webbplats

Som barn har du rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är du beroende av att de vuxna i din närhet skyddar och tar hand om dig på ett sätt som gör att du kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att du får mat och rena kläder.

Det är förbjudet i Sverige för vuxna, även föräldrar, att slå barn. Ändå händer det att föräldrar eller andra vuxna skadar barn. Det kan vara att du blir slagen, sparkad, nypt eller skadad på annat sätt, så kallad fysisk misshandel.

Vuxna får inte heller hota, ge orimliga straff, vara elaka eller kränka dig på olika sätt. Då kallas det psykisk misshandel. Vuxna får heller inte låsa in dig.

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot din vilja. En sexuell handling med ett barn är alltid ett övergrepp. Det är olagligt även om du tar initiativ till handlingen.

Alla barn som utsätts för våld är i behov av att omgivningen reagerar och att någon ingriper. Genom att någon vuxen lyssnar blir du hjälpt av att berätta. Som vuxen är det också viktigt att inte visa om man blir förskräckt över barnets berättelse. Barnet kan då tro att man inte vill höra mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn