Bidrag för lovaktiviteter

Nu är dags att söka bidrag för kostnadsfria sommarlovslovaktiviteter för barn och unga! Bidraget kan sökas av ideella föreningar eller studieförbund med säte och verksamhet i Söderhamns kommun. 

Krav för att bli beviljad bidrag

För att er förenings ska vara aktuerll för att få bidrag måste aktiviteterna leva upp till kriterierna.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

  • vara avgiftsfria för Söderhamns barn och unga i åldrarna 6-15 år.
  • ge barn och unga i Söderhamn stimulans och personlig utveckling.
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 10 maj - ansökningsblankett

Lämna information om aktiviteten

Om din förening blir beviljad bidrag för att arrangera sommarlovsaktivitet behöver vi mer fakta om aktiviteten. Informationen om den aktivitet som er förening arrangerar kommer att användas för att marknadsföra alla aktiviteter som erbjuds i kommunen.
Lämna information om aktiviteten - fyll i blankett

Redovisning av aktivitet/verksamhet

Föreningar som beviljats bidrag för sommarlovsaktivitet ska redovisa aktiviteten/verksamheten för kommunen.
Redovisning av sommarlovsaktivitet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn