Förskola

Två glada tjejer på Stentägtens förskola.

Två glada tjejer på Stentägtens förskola.

I kommunen finns sammanlagt ett 20-tal förskolor som drivs både i kommunal och privat regi. Förskolan utgör det första steget i samhällets samlade utbildningssystem och arbetar enligt läroplanen för förskolan. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg samt utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Barn har från 1 års ålder rätt till avgiftsbelagd förskola och utöver det garanteras alla 3-5-åringar avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan, 15 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Är du arbetssökande eller föräldraledig?

Ditt barn får gå i förskolan max 15 timmar per kalendervecka från och med 1 april då den så kallade 15-timmarsregeln införs.

Skolverket har tagit fram kortfattad information på olika språk för att ge elever och vårdnadshavare en grundläggande bild hur den svenska skolan fungerar.

Arabiskalänk till annan webbplats
Darilänk till annan webbplats
Engelskalänk till annan webbplats
Franskalänk till annan webbplats
Kurmanjilänk till annan webbplats
Pashtolänk till annan webbplats
Persiskalänk till annan webbplats
Polskalänk till annan webbplats
Serbiskalänk till annan webbplats
Somaliskalänk till annan webbplats
Soranilänk till annan webbplats
Thailändskalänk till annan webbplats
Tigrinskalänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen

Erik Björk

Agneta Olofsson

Pernilla Lund

Helena Palm Höijer

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn