Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Ansök eller säg upp plats

Ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs via e-tjänst eller skriftligt på blankett. Ansökan till korttidstillsyn LSS 9:7 görs via omvårdnadsförvaltningen LSS-enhet.

Hur görs barnomsorgsansökan?

Vårdnadshavare gör ansökan om plats direkt via kommunens e-tjänst för barnomsorg genom att logga in med e-legitimation (bank-ID).

Om barnomsorgsansökan

Ansökan får lämnas sex månader innan plats önskas. Ansökan om överflyttning till annan förskola behandlas som en nyanmälan. Kötiden räknas från anmälningsdatumet.

Minst tre olika köalternativ måste anges till förskola och pedagogisk omsorg varav minst ett kommunalt alternativ. Om det inte finns plats på de önskade köalternativen erbjuds plats inom skäligt avstånd.

För att få ställa barn i barnomsorgskö får inte vårdnadshavaren ha en barnomsorgsskuld, det vill säga obetalda barnomsorgsfakturor.

Information om hur snabbt man kan få plats lämnas av ansvarig förskolechef eller rektor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Mer information
Barn-och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn