Klossdammens förskola

Bild på exteriör.

Klossdammens förskola ligger i centralorten, söder om Söderhamnsån. Förskolan har en stor kuperad gård som inbjuder till lek och även närhet till skogen och en stor lekplats.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Medelpadsvägen 5
Storlek: Cirka 100 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

På förskolan finns ca 100 barn och 20 medarbetare. Förskolan är uppdelad i fem avdelningar, på två avdelningar finns yngre barn och på tre avdelningar äldre barn.

Avdelningarna Lingonet och Hallonet arbetar med barn i åldrarna 1-3 år.

Avdelningarna Smultronet, Blåbäret och Björnbäret har barn i åldrarna 3-5 år.

På förskolan tänker vi att miljön är "den tredje pedagogen". Att anpassa miljön så att den stödjer arbetet med måluppfyllelse och utvecklingsarbete i förskolan. Genom entreprenöriellt lärande och Reggio Emilia-pedagogik har organisationen i huset anpassats så att de äldre barnens arbete kan vara pågående i process och att barnens arbeten och lek kan finnas kvar och pågå över längre tid.

Miljön för de yngre barnen anpassas till utmaningar och stimulans för det lilla barnets lärande. Att det finns utforskningsmöjligheter för det lilla barnet utan att vi behöver oroa oss för eventuella säkerhetsrisker.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) finns som stöd på förskolan.

  • Alla barn i vår verksamhet är trygga och nyfikna. De är fyllda av lust att ta reda på och undersöka det de är nyfikna på tillsammans med oss vuxna.
  • Barnen får använda sina intressen och sinnen för att bidra till ett lärande för livet.
  • Vår verksamhet ska bygga på ett lärande som grundar sig på barnens och pedagogernas förmåga att tillsammans skapa intressanta uppgifter som lär och utvecklar både barn och vuxna.

Föräldramöten

Föräldramöten hålls avdelningsvis på hösten och alla föräldrar är välkomna.

Föräldraråd

Föräldrarådet för Klossdammens förskola träffas två gånger per termin. Det består av 1-2 föräldrarepresentanter från varje avdelning och förskolechefen. Minnesanteckningar förs på dessa möten och finns uppsatta på respektive avdelnings anslagstavla.

Barnråd

En gång i månaden träffar förskolechef barnrådet. Ett barn från varje avdelning är med på mötet. Barnen har möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. På barnrådet pratar vi om miljö och hur man trivs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2019

Kontakt Klossdammens förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms.

Telefonnummer
Avdelning Lingonet: 0270-754 64, 070-272 43 83

 Avdelning Hallonet: 0270-754 66, 070-272 88 76

 Avdelning Smultronet: 0270-754 67, 070-267 74 98

 Avdelning Blåbäret: 0270-754 68, 070-278 24 12

 Avdelning Björnbäret: 0270-754  69, 070-278 36 53

Rektor Anneli Dahlberg: 070-200 60 59, E-post Anneli

 Verksamhetschef förskola: 0270-758 84

Postadress
Klossdammens förskola
826 80 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn