Lillberget-Kilsmyrans förskola

Personal och barn vid Lillberget-Kilmyrans förskola.

Lillberget-Kilmyrans förskola ligger norr om ån i centrala Söderhamn. Förskolan byggdes i mitten av 1970-talet, har närhet till skog och har stora lekytor utomhus.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Björkrisvägen 1 (avd. 1-7), Kilsmyravägen 1 (avd. 8-9)
Storlek: Cirka 170 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

På förskolan finns nio avdelningar med ett väl fungerande samarbete parvis mellan avdelningarna. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Avdelningarna är organiserade utifrån åldersstruktur. Två avdelningar har barn i åldrarna 1-3 år, två har barn i åldrarna 3-5 år och fem har barn i åldrarna 1-5 år.

På förskolan finns cirka 170 barn och cirka 30 personal och språkelever. På Lillberget-Kilmyrans förskola upplever barnen meningsfulla sammanhang, glädje, utmaningar och delaktighet som främjar vänskap och förebygger kränkningar. I en sådan miljö växer självförtroende, respekt och tolerans. Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat och det innebär att vi lyssnar på barnen och utformar vår verksamhet efter deras ideér och tankar.

På vår förskola råder nolltolerans av våld mot barn. Vi har anmälningsplikt till socialtjänsten.

På Lillberget-Kilmyrans förskola arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete.

Föräldraråd

Som förälder har du rätt till inflytande och delaktighet i vår verksamhet.
Som förälder har ni ansvaret för ert barns fostran och utveckling. Vi på förskolan ska komplettera hemmet och i samarbete med er skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt.
Därför är era möjligheter att påverka vår verksamhet stora. Vi lyssnar och finns tillgängliga både i den vardagliga hallkontakten och vid bokade samtal. Det finns också ett föräldraråd med representanter från vår förskola som man kan vända sig till.

Barnråd

Vi har ett barnråd på förskolan som en del i att förverkliga demokratiska uppdrag. Genom barnrådet får alla barn på förskolan tycka och tänka i viktiga frågor som rör förhållningssätt, arbetssätt och miljön på förskolan. Syftet med barnråd är att barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga, i sina liv och i den situation de befinner sig i på förskolan.

Samverkan med skolan

Som en del i överskolningen till förskoleklassen startar vi 5-årsgrupper tillsammans på Lillberget-Kilsmyran. Vi samlar alla blivande förskoleklassbarn vid några tillfällen före sommaren. Vi gör detta för att de ska lära känna och bli trygga med varandra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2019

Kontakt Lillberget-Kilsmyrans förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms.

Avdelningar
Avdelning 1: 0270-758 41, 072-556 58 03

Avdelning 2: 0270-758 42, 072-556 58 04

Avdelning 3: 0270-758 43, 072-556 58 05

Avdelning 4: 0270-758 44, 072-556 58 06

Avdelning 5: 0270-758 45, 072-556 58 07

Avdelning 6: 0270-758 46, 072-556 58 08

Avdelning 8: 0270-754 62, 072-556 58 01

Avdelning 9: 0270-758 88, 072-556 58 02


Ledning
Rektor Carine Spansk, 070-191 95 70, E-post Carine

Verksamhetschef förskola: 0270-758 84

Postadress
Lillberget-Kilsmyrans förskola
826 80 Söderhamn

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn