Sandarne förskola

Barn som sitter på golvet.

Sandarne förskola ligger vid kusten, 7 kilometer söder om Söderhamns centrum. Förskolan har nära till natur och skog och havet finns inpå husknuten.

Ort/kommundel: Sandarne
Besöksadress: Strandvägen 3
Storlek: Cirka 70 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Sandarne förskola öppnades i oktober 2011 och ligger i anslutning till Sandarne skola. Det finns tre avdelningar, Vågen, Stranden och Hjärtat. På förskolan går cirka 70 barn och här arbetar cirka 15 medarbetare.

Sandarne förskola arbetar utefter fem olika pedagogiker: normkreativt förhållningssätt, genus, matematik, Reggio Emilia och utomhuspedagogik.

Utomhus finns stora ytor med både gräsmatta, asfalt och lekredskap. Gården har olika "rum" som snickarbod, målarbod och väderstation. Det finns en sandlåda med klätterställning, vanliga och fjädrade gungor.

Entreprenöriella tänkandet

Det entreprenöriella tänkandet behövs överallt för att vi och vårt samhälle ska växa, utvecklas och må bra. Förskolan arbetar för:

  • att alla barn ska få ett nyanserat språk, förmåga att uttrycka sig, få intresse för matematikens grunder och att de utvecklar ett eget sätt att lära.
  • att alla barn ska ges möjlighet till lek och rörelse i olika miljöer.
  • att alla barn ska ges möjlighet till arbetsro. Pedagogerna som arbetar i förskolan har ett förhållningssätt som främjar flickors och pojkars möjligheter till att vidga sina roller.
  • att barn ska utveckla entreprenöriella egenskaper som förmågan att se möjligheter att tänka fritt utan begränsningar, företagsamhet, idérikedom, uthållighet, kreativitet, mod, samarbetsförmåga, självkänsla, nyfikenhet och ansvarskänsla.

Alla avdelningar på förskolan arbetar mycket med värdegrund och barns inflytande.

Barnråd

En gång i månaden träffas barnrådet som består av femåringar på förskolan och förskolechefen. Här handlar det om barnens inflytande och rådet utgår från diskussioner om värdegrunden.


Föräldramöten

Varje år bjuder vi in föräldrar till barnen som är inskrivna på förskolan till föräldramöte. Där presenterar vi personal och förskolechef, berättar om organisationen, förskolans rutiner och verksamhet.


Föräldraråd

En gång per termin träffas föräldrarådet. Rådet består av föräldrarepresentanter från varje avdelning på förskolan. Här handlar det om föräldrainflytande. Miljö, trivsel och inflytande är frågor som kommer upp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2019

Kontakt Sandarne förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms

Telefon

Avdelning Vågen: 070-2968516

Avdelning Stranden: 070-3342791

Avdelning Hjärtat: 070-3523503

Rektor Karin Jonsson: 070-332 33 22, karin.jonsson@soderhamn.se

Verksamhetschef förskola: 0270-75884

Postadress
Sandarne förskola
826 72 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn