Stråtjära förskola

Barn som sitter på golvet.

Stråtjära förskola ligger cirka 3 mil från Söderhamn i bostadsområdet Trekanten. Förskolan har två avdelningar som ligger i två separata hus på samma gård.

Ort/kommundel: Stråtjära, Skog
Besöksadress: Parkvägen 8
Storlek: Cirka 35 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

På avdelningen Lille Skutt går barn i åldrarna 1–3 år och på avdelningen Bamse är barnen 3–5 år. Totalt har förskolan cirka 35 barn och 8 medarbetare.

På förskolans gård finns gungor, sandlåda, rutschkana och en liten kulle som är jättekul att åka pulka och madrass utför på vintern. Vi har många olika buskar och träd med ätbara frukter och bär. Vi är ute mycket i närområdet – det är viktigt för oss alla att komma ut och röra på oss. Inne på förskolan finns många utrymmen som inbjuder till lek och aktiviteter av alla de slag, ateljé, snickarrum, rum för bygglek, roll- och docklek, spel och pussel.

Förskolan ligger nära en allmän lekpark och intill en fotbollsplanen där vi leker, sparkar boll och får utlopp för allt spring i benen. I närheten av förskolan ligger skolan med gymnastiksal som vi använder en gång i veckan. Förskolan har tillgång skolans bibliotek där vi lånar böcker och vi byter till nya, aktuella barnböcker.

På Stråtjära förskola arbetar vi på ett Reggio Emilia-inspirerat – temainriktat arbetssätt där barnens tankar och önskningar formar en stor del av den dagliga verksamheten. Barnen upplever glädje, utmaningar och delaktighet som främjar vänskap. Närheten till naturen är något vi nyttjar i vår verksamhet. Det främjar barnens motoriska utveckling och förhoppningsvis håller vi oss friska och krya.

Alla avdelningar på förskolan arbetar mycket med värdegrund och barns inflytande.

Förskolan har olika former av föräldrasamverkan till exempel föräldramöten, arbetskvällar med fika, julpyssel med drop in fika och vernissage.

Vi samverkar mellan avdelningarna genom att arrangera gemensamma utflykter och gemensam utevistelse.

Samverkan mellan förskola och skola består av spontana besök på fritids och i förskoleklass. Vi samverkar vad gäller överskolningarna mellan de olika verksamheterna med barnens bästa i fokus.

Föräldramöten

Minst en gång per termin bjuder förskolans pedagoger in till ett föräldramöte. På mötet informerar pedagogerna om vad som är på gång och vårdnadshavare och förskolans personal samverkar för att utveckla förskolans verksamhet.

Föräldraråd

Förskolechef och representanter från föräldragruppen träffas några gånger per år och diskuterar aktuella frågor som rör förskolan. Syftet är att ge möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller trivsel, arbetsmiljö och barnens lärande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2019

Kontakta Stråtjära förskola

Rektor 073-063 20 79, E-post rektor
Avdelning Bamse 070-388 39 76
Avdelning Lille Skutt 070-639 66 07
Verksamhetschef förskola 0270-7‌58 84

Besöksadress

Stråtjära förskola
Parkvägen 8
820 29 Söderhamn

Postadress

Stråtjära förskola
826 80 Söderhamn

Fakturaadress

Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn