Grundskolor

Bild Bergviksskolan

Bergviksskolan

Ort/kommundel: Bergvik, Vannsätter Adress: Skalbyrakan 2, Bergvik Storlek: Cirka 350 elever Typ: Förskola, fritidshem, Grundskola F-9 Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 45 medarbetare.

Bild Hamnaskolan

Hamnaskolan

Ort/kommundel: Vågbro Adress: Hemmansvägen 6, Norrala Typ: Grundskola 4-9 Driftsform: Fristående

Bild Mo skola

Mo skola

Ort/kommundel: Mo, Mohed Adress: Blekarvägen 1, Mo Storlek: Cirka 70 elever Typ: Fritidshem, Grundskola F-6 Driftsform: Kommunal

Bild Norrtullskolan

Norrtullskolan

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Adress: Norrtullsgatan 13 Storlek: Cirka 700 elever Typ: Grundskola F-9, Fritidshem Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 100 medarbetare

Bild Rosenvallskolan

Rosenvallskolan

Ort/kommundel: Söderala Adress: Bersvägen 24, Söderala Storlek: 155 elever Typ: Grundskola F-5 Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 20 medarbetare.

Bild Sandarne skola

Sandarne skola

Ort/kommundel: Sandarne Adress: Strandvägen 3 Storlek: Cirka 150 elever Typ: Grundskola F-6, Fritidshem Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 30 medarbetare

Bild Stenbergaskolan

Stenbergaskolan

Ort/kommundel: Ljusne Adress: Hagavägen 3 Storlek: Cirka 300 elever Typ: Grundskola F-9, Särskola, Fritidshem Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 75 medarbetare

Bild Stentägtskolan

Stentägtskolan

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Adress: Östra Storgatan 55, Söderhamn Storlek: Cirka 280 elever Typ: Grundskola F-6, Fritidshem Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 50 medarbetare

Bild Stråtjära skola

Stråtjära skola

Ort/kommundel: Stråtjära, Skog Adress: Kyrkvägen 12, Stråtjära Storlek: cirka 50 elever Typ: Grundskola F-6, Fritidshem Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 10 medarbetare.

Bild Stugsundsskolan

Stugsundsskolan

Ort/kommundel: Stugsund Adress: Skeppsgatan 19 Storlek: cirka 170 elever Typ: Grundskola F-6 Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 30 medarbetare

Bild Söderhamns friskola

Söderhamns friskola

Ort/kommundel: Vågbro Adress: Hemmansvägen 10, Norrala Storlek: Cirka 60 elever Typ: Grundskola F-6 Driftsform: Fristående

Bild Trönö skola

Trönö skola

Ort/kommundel: Trönö Adress: Lertagsvägen 1, Trönödal Storlek: Cirka 90 elever. Typ: Grundskola F-6, fritidshem Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 15 medarbetare.

Bild Vågbroskolan

Vågbroskolan

Ort/kommundel: Vågbro Adress: Vågbrovägen 31, Norrala Storlek: Cirka 380 elever. Typ: Grundskola F-9, Fritidshem Driftsform: Kommunal Övrigt: Cirka 50 medarbetare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2019

Prao i grundskolan, åk 8 och 9

Praktikant och snickare ska använda såg och har hörselskydd på sig.

Våga ta ett kliv från skolan och rätt in i arbetslivet – under en vecka eller två! Prao i årskurs 8 och 9, handlar om att förbereda dig som elev för det arbetsliv som väntar och att upptäcka de möjligheter du har i ett framtida arbetsliv.

Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge dig som elev en första insyn till arbets- och näringslivet. Via praktik har du möjlighet att lära känna den arbetsmarknad du kommer att möta som vuxen. För många är det den första erfarenheten av arbetslivet och kan underlätta dina val av utbilding och yrke.

Prao är till för dig i högstadiet som går i årskurs 8 (vårterminen) och 9 (höstterminen). Du vistas på arbetsplatsen en vecka (måndag-fredag).

Vanliga frågor & svar om prao

Höstterminen 2019

Årskurs 9
Bergvik-vecka 40
Norrtullskolan – vecka 42, 9 C, 9 D och 9 E
Norrtullskolan - vecka 43, 9 A och 9 B
Stenberga-vecka 41 
Vågbroskolan – vecka 39

Vårterminen 2020

Årskurs 8
Bergvik vecka 20
Norrtullskolan-vecka 13, 8 A och 8 B
Norrtullskolan-vecka 14, 8 C och 8 D
Stenberga-vecka 17
Vågbro-vecka 19

Eleven söker själv sin plats i en platsbank som finns i Praktikplatsen.se

Du får endast ordna praktikplats själv om inte praoplatserna räcker till i platsbanken, men det får inte vara med vårdnadshavare eller någon nära anhörig. Om du ordnar prao-plats utanför kommunen, måste vårdnadshavare godkänna det.

Att ta kontakt med praktikplatsen i god tid är viktigt, detta för att komma överens om ett första möte och andra praktiska saker.

Praktik som förbereds ger mer utbyte. Du som ska ut på praktik får en förberedande information av studie- och yrkesvägledaren i skolan samt arbetsuppgifter från lärare som du ska arbeta med under praktiken.

Alla skolelever har fått busskort som gäller inom kommunen. Ingen annan reseersättning utgår, övriga resor får du stå för själv.

Du äter vanligtvis lunch på den skola som ligger närmast praktikplatsen. Om praktikplatsen ligger för långt ifrån någon skola kontaktas studie- och yrkesvägledaren för en matersättningsblankett. Den fylls i efter praktiktidens slut, återlämnas till studie- och yrkesvägledaren som ser till att ersättning kommer till din vårdnadshavares konto.

  • Du får arbeta högst 7 timmar per dag.
  • Du får inte börja före klockan 06:00 och inte sluta efter klockan 20:00.
  • Du får inte arbeta övertid.

Vanligtvis får du inte byta praktikplats, vid problem kontakta i första hand handledaren på arbetsplatsen och sedan studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro under praktiktiden kontakta både skolan och arbetsplatsen. Frånvaro från praktiken räknas som frånvaro från skolan.

Genom Söderhamns kommun är du som elev försäkrad under praktikperioden, skulle det inträffa en olycka, skada eller stöld, anmäl det till studie- och yrkesvägledare på skolan.

När praktiken är slut ska arbetsuppgifter du fått av lärare redovisas antingen som en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation. Det anordnas även en mässa där du presenterar din praktikplats. Kommunens grundskolor och praktikarbetsplatserna är inbjudna, mässan är även öppen för allmänheten. Mässan äger rum på eller i anslutning till respektive skola.