Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Mo skola

En vintrig skolgård med skolan i bakgrunden.

Mo skola byggdes 1954 och är idag en skola med undervisning för förskoleklass upp till och med årskurs 6, även fritidshem. Vi har Florsjön och skogen inom gångavstånd.

Ort/kommundel: Mo, Mohed
Besöksadress: Blekarvägen 1, Mo
Storlek: Cirka 70 elever
Typ: Fritidshem, Grundskola F-6
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kommunens kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Skolan har en fantastisk utemiljö med stor lekpark, fotbollsplan/isbana, basketplan och stora gräsytor som stimulerar till fysisk aktivitet. I en del av skolans trädgård finns ett växthus och en pergola.

Det finns bra bussförbindelser till Söderhamn där vi bland annat besöker teatern, stadsbiblioteket och idrottsanläggningen Hällåsen.

Mo skola bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Vi vill att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Mo skolans fritidshem bedriver verksamhet för barn i åldrarna 6-12 år i den östra flygeln på skolan och där finns 40-tal barn tillsammans med fyra medarbetare.

Aktiviteter

Vi har två klassrum och fyra grupprum till vårt förfogande där vi bland annat har skapande pyssel, lego samt lek. Ett av de stora rummen är möblerat så att det finns stor golvyta för grupplek samt bygglek, det andra inbjuder till lugna aktiviteter.

Utemiljö

Skolan har en fantastisk utemiljö med stor lekpark, fotbollsplan/isbana, basketplan, BMX-bana och stora gräsytor som stimulerar till fysisk aktivitet. Vi har Florsjön och skogen inom gångavstånd.

Elevråd

På Mo skola har man elevråd en gång per månad. Mötet leds av rektor och två elever per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö.

Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

På Mo skola har vi föräldraråd 2-3 gånger per termin. Till föräldrådet är alla vårdnadshavare välkomna men flera klasser har utsett föräldraråds-representanter.

Rektor bjuder in till föräldrarådet och leder det. Inbjudan och minnes-anteckningar kommuniceras via respektive klass veckobrev.

Föräldramöten

På Mo skola hålls föräldramöten en gång per termin. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2019

Kontakta Mo skola

  • Rektor 076-142 02 39, E-post rektor
  • Personalrum 0270-757 33, 073-0967453
  • Fritidshemmet 0270-757 32, 073-0971738
  • Skolsköterska 070-219 46 83
  • Skolkurator 070-242 37 11
  • Studie- och yrkesvägledare 073-048 11 31
  • Verksamhetschef grundskola 0270-752 98
  • Verksamhetschef elevhälsa 0270-759 62
  • Verksamhetschef studie- och yrkesvägledning 0270-759 62

Besöksadress

Mo Skola
Blekarvägen 1
826 93 Söderhamn

Postadress

Mo skola
826 80 Söderhamn

Fakturaadress

Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn